http://www.dansit.no/residens/flonesstrugstadsanders-construire-humain/http://www.dansit.no/aktiviteter/bent-out-of-shape-deed-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/again-av-zero-visibility-corp/http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/http://deed.no/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Utlysning: Future Screens of Dance

Åpen invitasjon: Send inn forslag til presentasjoner og tekster til konferansen Future Screens of Dance, Helsinki (FI)

Loikka Dance Film Festival er en av våre samarbeidspartnere for dansefilm konkurransen 60secondsdance. I år feirer Loikka 10 årsjubileum, og arrangerer i den forbindelse konferansen Future Screens of Dance i tilknytning til festivalen som avholdes 04.-08. april 2018. I anledning konferansen har Loikka utlyst en åpen invitasjon til å sende inn avhandlinger/tekster og presentasjoner som kan egne seg til konferansen. Målet med konferansen er kunstnerisk og akademisk utveksling, debatt og diskusjon om dansefilm og andre relaterte sjangre.

Konferansen inviterer filmskapere, representanter, akademikere, og tilskuere til å utforske nye formspråk og tilnærminger som kan bidra til økt mangfold og liv til kunstformen. De ønsker spesielt presentasjoner som er diskursive og interaktive i form, inkludert workshops, gruppe/panelsamtaler, foredrag og skriftlige presentasjoner.

Tematikk

Avhandlinger, tekster og presentasjoner kan omfatte, men begrenser seg ikke til følgende områder:

Strukturer og strategier i utdanning med fokus på dansefilm

 • Å fostre det konseptuelle og det praktiske: Å muliggjøre samspill mellom dans, film, visuell kunst og lyd.
 • Polaritet i dansefilm: Fra underholdning til konseptualisme. Innramme dansefilmens multiplisitet og muliggjøre dens mangfold.
 • Praktiske verktøy for mulig innvirkning i sosiale, politiske, og økonomiske spørsmål.

Utover det eksisterende / Hva kan VR tilby?

 • Narrativer med emosjonell innvirkning: Omfavne verktøy for mer intensiverte kinestetiske sanseopplevelser.
 • Kroppsliggjort virtualitet: Å skape multi-sensoriske persepsjoner, kinestetiske sanseopplevelser og dynamisk samspill mellom kroppslige aktører og virtuelle verktøy.
 • Virtuell virkelighet og det poetiske: Utforskning av narrativ intransitivitet, digresjon, ikke-linearitet og diegesis-mimesis.
 • Mot den aktive agenten: En voksende koreografisk orientering, og relasjoner til kinetiske handlinger i nye media, spesielt i virtuelle format.
 • Å motvirke okulær-sentriske paradigmer: Omfavne lyd, interaksjon, kinetiske-, kinestetiske-, og somatiske erfaringer.

 Kuratering, distribueringsmetoder og stimulering av produksjon

 • Å artikulere forskjeller: Sjanger, stil, kultur og medium.
 • Kurateringsprosesser, utfordringer med sjanger typologi og publikums-definering.
 • Undersøkelser av kuratorisk historie, metodologier og intuisjon.
 • Balanse og utveksling: Plassere koreografi og performance innenfor (og i kontrast til) kulturen og konvensjonene som råder i filmproduksjon.

Undersøkelse av dansefilm og andre relevante sjangres relasjon til det moderne samfunnet

 • Å velge sine kamper: undersøkelse av sosiale, økonomiske, kjønnsbaserte og/eller politiske kategorier i dansefilm.
 • Å dele verktøyene: utforsking av verktøy- og hva som er de beste praksisene for å fremme kunstformen.

Påmelding

Forslag til presentasjoner/avhandlinger/tekster sendes på engelsk per epost i pdf/.doc/.docx/ format til:  conference@loikka.fi

Søknadsfrist: Fredag 01.12.2017
For spørsmål eller ved forslag til tema for presentasjonen vennligst kontakt: conference@loikka.fi

Søknaden burde ikke overskride 300 ord, og skal inneholde:

 • Tittelen på presentasjonen.
 • En oppsummering på maks 300 ord (inkludert en kort beskrivelse av spørsmål, konsept og emner du ønsker å utforske, og hvordan du tenker å presentere innholdet).
 • Foretrukket presentasjonsformat/tilnærming.
 • En kort biografi.
 • Linker til nettsider som støtter søknaden der det er mulig.

Presentasjoner burde begrenses til maks 30 minutter. Gruppe og/eller eksperimentelle former for presentasjoner er velkommen til å søke.

Kurateringen til konferansen er i prosess, og søkere vil kontaktes individuelt så snart det er mulig.

 

MORE INFO

To follow our announcements and news on Loikka Festival and Future Screens of Dance Conference subscribe to our newsletter. You will receive updated news on upcoming programme, accreditation to Loikka Dance Film Festival and Future Screens of Dance Conference and Early Bird ticket sales.

Submit to our mailing list: http://eepurl.com/cV8p0z

http://www.loikka.fi/

×