http://www.dansit.no/residens/caisa-rostad-pappaprosjektet/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2021/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
"Entitled" av Stian Danielsen - Dansenett Norge 2020 Foto: Yaniv Cohen

Utlysning: Dansenett Norge – vår 2022

Koreografer og kompanier er nå velkomne til å søke med forestillinger for turné til våren 2022

Du kan kun søke med én produksjon pr. koreograf/kompani og maks 3 ganger med samme produksjon.

Dansenett Norge legger vekt på variasjon i kunstnerisk uttrykk, størrelse og type spillesteder. Stedsspesifikke forestillinger kan også søke.

Dansenett Norge har fokus på på representasjon og mangfold når det gjelder kjønn, alder, funksjon, geografisk opphav og etnisitet.

Norske arrangører kan søke med internasjonale produksjoner. Disse vurderes på lik linje med norske søkere. Det settes et tak på maks 2 internasjonale produksjoner per sesong. Hovedtyngden av repertoaret skal være norske produksjoner.

Det vil være mulig å søke midler for å klargjøre forestillingen til turné.

Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum- og maksimum størrelse på scenen og tekniske behov er spesifisert i teknisk rider. Rideren må tilpasses til å turnere.

Overnevnte kriterier er veiledende. Søknadene for aktuelle sesong vil avgjøre om det er mulig å oppfylle de veiledende kriterier.

Les mer på Dansenett Norge, og finn søknadsskjema HER.

SØKNADSFRIST: ONSDAG 26. AUGUST 2020. Søkere oppfordres til å søke i god tid før fristens utløp

Kriterier

Kriterier som må være oppfylt for å søke er:

Koreografer/kompanier må bo/virke i Norge, eller ha mottatt støtte nasjonalt fra Kulturrådet, fond eller andre.
Koreografen og utøverne skal være profesjonelle kunstnere.
Programmerende scener og festivaler kan også søke. Disse kan dessuten søke med internasjonale kompanier.
Forestillingen skal som hovedregel ha hatt premiere, men vi kan unntaksvis vurdere en produksjon som skal ha premiere etter søknadsfrist. Da må full prosjektbeskrivelse samt dokumentasjon av tidligere verk legges ved, samt dokumentasjon av prøvene til forestillingen. Man må vise til visningssted og dato for den kommende premieren.
Det skal leveres dokumentasjonsfilm (Vimeo) i full lengde.
Det skal leveres teknisk rider.
Man må kunne spesifisere tilgjengelighet for perioden det søkes om.
Dansenett Norge tilbyr

Dansenett Norge vil i hovedsak dekke honoraret for alle medvirkende på turneen.
Dansenett Norge vil dekke reiser, opphold, diett og transport scenografi.
Vi tar utgangspunkt i at det for hvert spillested også legges til én reisedag og én riggedag når dette er nødvendig, samt én forestillingsdag. Dansenett Norge vil beregne reise, diett og hotellkostnadene knyttet til turneen, da dette avhenger av lengden på turneen og antall forestillinger.
Alle honorarer og lønninger til kompaniets medvirkende må betales ut av koreografen/kompaniet.
Kompaniet kan søke om støtte for å klargjøre produksjonen for turné.
Kompaniet må eie rettighetene som er nødvendige for produksjonen og eventuelle kostnader må inkluderes i budsjettet.

×