http://www.dansit.no/aktiviteter/multiplie-dansefilm-2018/http://www.dansit.no/aktiviteter/bent-out-of-shape-deed-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/again-av-zero-visibility-corp/http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-tilt-grow-velkommen-til-audition/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Utlysning: Danselaboratoriet søker nye dansere

Danselaboratoriet søker nye deltagere.

Danselaboratoriet er en plass for improvisasjon, eksperimentering og nye oppdagelser i dans. Danselaboratoriet startet som et pilotprosjekt i år 2001, og ble en fast gruppe fra høsten 2003. Høsten 2016 utvidet Danselaboratoriet til to grupper.

Danselaboratoriet har fokus på møter mellom ulike mennesker i dans. Det blir tatt utgangspunkt i levd liv, og at alle som er interesserte i dans kan bidra.

Begge gruppene består av voksne dansere både med og uten funksjonshemming, profesjonelle og amatører.

Danselaboratoriet er et satsningsprosjekt ved Tilrettelagt Fritid – Kulturenheten, Trondheim kommune.

 

Tilbudet er for ulikkroppede dansere, med eller uten funksjonsnedsettelser, og passer både amatører og erfarne. Begge gruppene øver på DansiT.

DL Kompani søker særlig unge dansere med erfaring, og DL2 søker særlig deltakere med funksjonsnedsettelser og ulike kropper.

Vil du være med? Kontakt leder@danselaboratoriet.no

×