http://www.dansit.no/aktiviteter/jenta-som-mistet-navnet-sitt-kompani-morell-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/bent-out-of-shape-deed-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/again-av-zero-visibility-corp/http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/
"Hvor har du vært?" - Multiplié 2018

Nyhet: «Hvor har du vært?» – Multiplié 2018

DansiT har invitert The Urban Playground Team til Trondheim og Multiplié dansefestival 2018!

Vi er stolte av å kunne annonsere at The Urban Playground Team fra Storbritannia sammen med lokale utøvere vil utforske temaene migrasjon og forflytning, og skape en stedsspesifikk parkour-forestilling til Multiplié 2018.

DansiT har tradisjon for å produsere kunstneriske utviklingsprosjekter i forbindelse med Multiplié Dansefestival, der lokale og internasjonale kunstnere (koreografer og musikere) inviteres til å samarbeide med lokale aktører. Prosjektene utvikler de involvertes kompetanse, og skaper et personlig engasjement og en begeistring for dansekunsten blant deltakerne selv og i deres nærmiljø.

Om The Urban Playground Team

UPG Team ble grunnlagt av Prodigal Theatre i 2006, etter tre år med utforskning av Parkour. UPG Team samlet utøvere med bakgrunn fra urban dans, samtidsdans, fysisk teater og Parkour, og skapte begrepet «Performance-Parkour» (eller 2PK) for å beskrive sammenblandingen av praksisene som de nåhar utviklet til et fullverdig performativt uttrykk.

Lederne av UPG Team, Miranda Henderson og Alister O´Loughlin, har spesialisert de seg på å arbeide med 2PK som et eget dansespråk. De har utdannelse i pedagogikk for barn og unge fra Trinity Laban Conservatoire, og har spesiell kompetanse på å arbeide med unge mennesker i risikofaser i områder preget av sosiale og kulturelle utfordringer.

×