http://www.dansit.no/aktiviteter/glemt-simone-grotte-no/http://www.dansit.no/residens/sterud-kongsness-butch-tribute/http://www.dansit.no/aktiviteter/betydningen-av-bevegelse-cecilie-lindeman-steen-no/http://www.dansit.no/utlysninger/ledig-residens/http://www.dansit.no/aktiviteter/konferanse-futures-of-dance-educations-opportunities-and-challenges/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Utlysning: Mørkerommet (løpende frist)

Vis ditt prosjekt på Mørkerommet på Rosendal Teater!

Gjennom prosjektet Mørkerommet tilbyr Rosendal Teater kunstnere å søke plass for å vise ferdige eller uferdige prosjekter på en av våre scener. Mørkerommet foregår den første tirsdagen hver måned, og det er løpende opptak. Her får du/dere som kunstner(e) mulighet for å vise et prosjekt for første gang, eller å prøve ut en idé med støtte fra teamet på Rosendal Teater.

Vi ser etter scenekunstnere, musikere, visuelle kunstnere, tenkere, filmskapere og andre kunstnere som ønsker gjennomføre et prosjekt hos oss.

Søknader sendes til: guro(at)rosendalteater.no
—————–
Mørkerommet er Rosendal Teaters visningsplattform for tverrkunstneriske prosjekter og prosessvisninger. Her ønskes nye og etablerte kunstnere velkommen til å vise prosjekter i prosess, så vel som ferdige verk i ulike formater for et åpent publikum.

Høsten 2019 arrangerer vi tre utgaver av Mørkerommet den første tirsdagen i måenden; tirsdag 1. oktober, tirsdag 5. november og tirsdag 3. desember. Programmet legges gjennom en åpen utlysning, og kurateres i samarbeid med Tobias Liljedahl.

Åpen utlysning
Kunstnere innenfor alle disipliner ønskes velkommen til å søke om deltakelse på Mørkerommet. Rammene for gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt avtales nærmere i forbindelse med utvelgelse.

Mørkerommet kan finne sted i ulike rom på Rosendal Teater, fortrinnsvis i en av salene, på mesanin, eller i foajé og kaféområdet. Spesifiser gjerne i søknaden hvilke(t) rom ditt prosjekt kan passe i. For høsten 2019 er det spesielt interessant med prosjekter som kan passe i de mindre rommene.

Rosendal Teater kan stille med:
Tilgang på rom og tilgjengelig teknisk utstyr, inkludert teknisk assistanse etter avtale, markedsføring av prosjektet, kunstneriske tilbakemeldinger om ønskelig. Teateret kan i tilfeller dekke noen produksjonskostnader/reisestøtte. Denne støtten har en øvre ramme på 10 000 kr. Spesifiser i søknaden om du søker produksjonsstøtte og spesifiser i budsjettet hva du søker støtte til.

Søknad
Det er rullerende opptak og du kan når som helst sende inn søknad om deltagelse. Prosjekter vil velges ut fortløpende, og i god tid før arrangementet gjennomføres.

Søknad med kortfattet prosjektbeskrivelse, CV for alle deltagende kunstnere og budsjett sendes til: guro(at)rosendalteater.no

rosendalteater.no
×