http://www.dansit.no/aktiviteter/narnia-loven-heksa-og-klesskapet-sjiraffen-kultursenter-no/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Kari Hoaas – Shadowland

– første del av trilogien «Pure Projects Re-imagined» (utviklingsarbeid)

I respons til en ny post-pandemisk verden har Kari Hoaas’ påbegynte arbeid tatt en ny retning. Shadowland er tenkt som en felksibel hybrid performativ solo praksis, som undersøker landskap og rom og veksler mellom digitale to-dimanesjonale audiovisuelle og tredimensjonale fysiske rom.

For meg som koreograf har pandemien presset fram alle spørsmål rundt våre forhold til rom, rombruk til sentrum. Jeg tror rombruken vår, hvordan vi beveger oss igjennom og deler rom, forteller historiene om vår egen makt, privilegier, handlefrihet, handlekraft, kultur og våre forhold til hverandre. Hvordan vi bruker og ivaretar rommene våre viser også hvordan vi verdsetter dem og alle dets ressurser. Fra våre nærmeste omgivelser til de globale rommene vi alle deler, og til slutt selve lufta, vannet, jorda og alt den produserer.

Koreografisk og bevegelsesmessig vil Shadowland undersøke opplevelsen av å bevege seg igjennom uberørt natur som den i Arktis, satt opp mot det å bevege seg i kulturlandskap og menneskeskapte rom. Hva er opplevelsen av kroppen når den beveger seg gjennom uberørt natur og storhet? Hva betyr det for en kropp å være dypt knyttet til denne naturen? Hvordan er dette annerledes enn en kropp som bare beveger seg i kulturlandskap? Hva skjer med kroppen når den er begrenset? Er plass og storhet overveldende eller frigjørende? Er små rom og restriksjoner trygge eller terroriserende?

Prosjektet er i startfasen og planlegges i flere interaktive deler, både film versjon og flere enkeltstående soloer som alle kan sammenflettes og formidles i forskjelige kombinasjoner i både digitale og sceniske sammenheng.

Komponist og cellist Karoline Rising Næss skaper ny musikk for prosjektet, som også er et samarbeid med filmskapere og tre dansere.

karihoaas.com
×