http://www.dansit.no/aktiviteter/makt-og-avmakt-tony-tran-og-antero-hein-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/fagdag-for-dansepedagoger-jazz-metodikk-med-marita-mesloe-skaiaa/http://www.dansit.no/events/dansefilm/http://www.dansit.no/residens/rohde-aass-produksjoner-tjidtjie-mamma/http://www.dansit.no/aktiviteter/again-av-zero-visibility-corp/http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
PRODA i sal

PRODA

PRODA – profesjonell dansetrening – er en egen stiftelse som arbeider for å fremme et kontinuerlig tilbud om danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere gjennom gratis trening, uavhengig av den enkelte dansekunstners organisasjonsmessige tilknytning.

Dette bidrar til å opprettholde og utvikle kunstneriske ferdigheter hos dansere, pedagoger og koreografer som driver utadrettet arbeid i sitt kunstfag i Norge. Virksomheten finansieres med støtte fra stat, fylke og kommune, og kriterier for å benytte seg av tilbudet er 3 års fullført danseutdanning på høyskolenivå eller tilsvarende, og/eller minimum 3 års profesjonelt virke. Adgang til PRODAs treningstilbud forutsetter godkjent søknad. PRODA har hovedbase i Oslo og virksomheter i flere regioner i landet. PRODA Sør-Trøndelag driftes av DansiT. Vi tilbyr ukentlig trening (normalt mandag eller torsdag), samt ekstra klasser og workshops hvert semester.

Kontakt PRODA Sør-Trøndelag PRODA.NO
×