Om PRODA


PRODA - profesjonell dansetrening - er en stiftelse. Formålet er å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA har hovedbase i Oslo og virksomheter i flere regioner i landet. PRODA finansieres med statsstøtte, kommunal og fylkeskommunal støtte.

Adgang til PRODAs treningstilbud forutsetter godkjent søknad. Kriterier er 3 års fullført danseutdanning på høyskolenivå eller tilsvarende og/eller minimum 3 års profesjonelt virke.

PRODA bidrar til å opprettholde og utvikle kunstneriske ferdigheter hos dansere, pedagoger og koreografer som driver utadrettet arbeid i sitt kunstfag i Norge.

For mer informasjon se www.proda.no


PRODA Sør-Trøndelag

 

PRODA Sør-Trøndelag driftes av DansiT. PRODA Sør-Trøndelag tilbyr ukentlig trening hver mandag, samt ekstra klasser og workshops hvert semester. For en oppdatert oversikt over hvilke klasser som tilbys, se menyen til venstre.


Kontaktperson PRODA Sør-Trøndelag: Tone Tronstad