Om DansiT - Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag

DansiT er et ressurs- og kompetansesenter for scenisk dans i Trondheim og Sør-Trøndelag.

 

DansiT forvalter og drifter produksjonslokaler for dans på Svartlamon. DansiT organiserer PRODA (trening for profesjonelle dansere) i Trondheim, samt holder workshops og seminarer for dansekunstnere.

 

DansiT tilbyr også residens for gjestende koreografer og kompanier, og arrangerer blandt annet Åpen Scene for Dans (hvert semester) og Multiplié Dansefestival (biennale).

 

DansiTs oppgave er å støtte og styrke dansekunstfeltet i Trondheim og Sør-Trøndelag gjennom å være:

 

- et talerør og en kompetansebank for dans
- et støttende produksjonsapparat for koreografer og kompanier
- en kompetanseutvikler av dansekunstnere
- et informasjonssenter for uetablerte og nyetablerte dansekunstnere
- en impuls til mangfold og samarbeid på dansekunstfeltet i vår region

 

DansiT ønsker å skape bedre arbeidsvilkår for dansekunstnere samt å øke produksjon av danseforestillinger i Midt-Norge. Dette vil komme et bredt dansepublikum og en stor elevmasse i dans til gode gjennom flere muligheter til å se eller delta i dans.

 

DansiT er en forening registrert i Brønnøysundsregisteret. DansiT ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

DansiTs strategiplan for 2013 - 2015 kan du lese her.

 

DansiTs administrasjon:

Arnhild Staal Pettersen (dansekonsulent og daglig leder, 60 % stilling)

Ingeborg Dugstad Sanders (dansekonsulent, 50 % stilling)

Tone Tronstad (dansekonsulent, 50 % stilling)
Eivind Haugland (dansekonsulent, 50 % stilling)

Mari Flønes (dansekonsulent, permisjon)

DansiTs styre 2013:

Sten Frode Solvang (styreleder)

Svetlana Chernova Stokke

Luis Della Mea
Tone Øvrebø Johannessen
Wenche Waagen
Dagfinn Krogsrud
Susanne Rasmussen (vara)

DansiTs valgkomité 2013:

Line Strøm
Tone Pernille Østern

Benedicte Schybaj, Eirik S. Tangen og Martha Standal under Åpen Scene for dans nov 2011