Åpen Scene for Dans


Vårens Åpen Scene for Dans arrangeres 6. april 2014 under Multiplié Dansefestival! Vi ønsker derfor både sceniske innslag og dansefilm som tar for seg festivaltematikken:

Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer idéer om hva dans kan være. Multiplié ønsker å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, bryter barrierer, utfordrer og overrasker. Festivalen ønsker å bygge broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper. Under Multiplié 2014 retter festivalen fokus på hvordan kultur, historie, samtid og samfunn speiles i kropp og bevegelse.

Har du/dere et scenisk konsept eller en dansefilm som er med og utforsker festivaltematikken, og som du/dere gjerne vil utvikle og vise til et større publikum? Meld deg/dere på ved å sende en kort beskrivelse av deg/dere og ditt/deres prosjekt til dansekonsulent Tone Tronstad på  innen 1. mars 2014. Les mer her.

Støtte til reise/opphold
DansiT har til hensikt å kunne tilby noe støtte til reise/opphold for utenbys kunstnere. Dette er ikke endelig avklart, men dansekunstnere/kompanier bosatt utenfor Trondheim oppfordres likevel også til å melde seg på Åpen Scene for Dans. DansiT minner for øvrig om følgende eksterne støtteordninger:

Reisestøtte, FFUK: 6. januar og 19. februar (www.ffuk.no)
Prosjektstøtte, Fond for lyd og bilde: 4. februar (www.kulturradet.no/stotteordninger)
Andre Scenekunsttiltak, Kulturrådet: 4. mars (www.kulturradet.no/stotteordninger)
Forprosjekt scenekunst, Kulturrådet: 4. mars (www.kulturradet.no/stotteordninger)


OM ÅPEN SCENE FOR DANS


Åpen Scene for Dans arrangeres en gang hvert semester, og er en plattform der dansekunstnere kan vise work-in-progress eller kortere, ferdige koreografier.

Åpen Scene er en arena for å prøve ut ideer, komme i kontakt med publikum, og for å få respons og nye impulser for ferdigstilling og videreutvikling av forestillinger. Åpen Scene er også et møtepunkt der dansekunstnere får anlending til å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter, og diskutere dans.

 

DansiT ønsker at Åpen Scene kan bidra til å styrke nettverket i danse-Trøndelag. Vi ønsker også at det skal være en motiverende faktor for å skape dansekunst, og at det kan være med på å heve den kunstneriske kvaliteteten på dansekunst produsert i Trøndelag.

 

Åpen Scene Ung

DansiT lanserte våren 2010 Åpen Scene Ung som en del av Åpen Scene for Dans. Åpen Scene Ung er en plattform der unge dansere kan vise eget arbeid. Gjennom å delta på Åpen Scene Ung kan danserne få mulighet til å opparbeide større sceneerfaring og selvstendighet i sitt arbeid, og få kontakt både med det profesjonelle dansemiljøet og med andre danseelever i regionen.

 

DansiT bidrar med:
- Verkstedhallen Scene som visningsarena
- Lys- og lydtekniker under forestillingene
- Promotering gjennom PR-materiale og presse
- Muligheter for noe øvingstid i DansiT´s produksjonslokale
- Produksjonsapparat med ansvar for organiseringen av arrangementet


I april slår vi opp dørene - Åpen Scene for Dans i Verkstedhallen Scene på Svartlamon!