Trondheim Community Dance Festival 2004

Trondheim Community Dance Festival er en plattform for å utvikle dans som scenekunst av, med og for mennesker med ulike kropper, livserfaringer og ståsted.  Med festivalen knytter Trondheim nettverk med skandinaviske og europeiske dansearenaer.

Festivalen er initiert av Inclusive Dance Company og gjennomføres i samarbeid med Kultur og Fritid, Strinda og Teaterhuset Avant Garden.

På den første festivalen noensinne, år 2004, har vi gleden av å kunne by på gjestespill med StopGAP (U.K.) og Beweggrund (Sveits), workshops, diskusjonsforum og dans for film.

Community Dance handler om dialog, kommunikasjon og forandring. Det handler om å løfte fram individuelle uttrykk og å vise på styrken i å jobbe sammen på tvers av ulikheter.

Vi tror at Trondheim Community Dance Festival kan presentere dans som engasjerer, myndiggjør og fascinerer!

Laste ned festivalbrosjyre 2004 her, innside med program (pdf-format)

Velkommen! ønsker festivalledelsen

Tone Pernille Østern (festivalansvarlig)
Arnhild Staal Pettersen (festivalmedarbeider)
Frode Eggen (informasjonsansvarlig)


Vi takker våre samarbeidspartnere:

Teaterhuset Avant Garden
Kultur og Fritid, Strinda, Trondheim kommune
Dans i Västerbotten, Sverige
Kulturscen Kvarken, Sverige/Finland

Vi takker våre støttespillere:

Norsk Kulturråd
Nordisk Kulturfond
Trondheim kommune
Kulturstadt Bern, Kanton Bern
Stanley Thomas Johnson Stiftung


Vi presenterer ...

StopGAP
StopGAP med kunstnerisk leder Vicki Balaam er et ungt, innovativt engelsk kompani som raskt har skapt seg en plass på den engelske dansescenen. StopGAP vibrerer av kraft, kvalitet og gjennomtenkthet. Kompaniet har fire dansere som alle er ulike hverandre men som jobber sammen på en fascinerende måte. I Trondheim viser StopGAP de tre koreografiene "Corpus" (kor. Filip van Huffel), "Dancer's syndrome" (kor. Adam Benjamin) og "Thank you for the eggs!" (kor. Bettina Strickler)

BewegGrund
BewegGrund med kunstnerisk leder Susanne Schneider har eksistert siden 1997 og er i dag et av svært få integrerte kompanier som fungerer på fast basis i Sveits. Gruppen kommer til Trondheim med fire dansere i stykket "S.O.I.E." med koreografi av Marc Berthon. Han er også kunstnerisk leder for danse-habile-festivalen i Genéve. Ideen bak "S.O.I.E." er fire ulike personligheter, fire ulike beveglsesspråk - og en reise gjennom fire forskjellige musikalske verdener med komposisjon av Simon Hostettler.

Vertigo Dance Company - film "Power of Balance"
Vertigo Dance Company under kunstnerisk ledning av Noa Wertheim og Adi Sha'al har base i Jerusalem. I filmen "The Power of Balance" følges kompaniet i en prosess sammen med den brittiske koreografen Adam Benjamin (tidligere kunstnerisk leder for CandoCo Company) fram mot en ferdig forestilling. Filmen snur opp ned på hvem som er funksjonshemmet og ikke: dansere løftes ut av sine rullestoler og tilbake igjen, mens de som kan gå må stole på emosjonell support - og av og til et løft - av dem på hjul. Filmen er laget av Amit Mann og Tom Barka (2002)

Danselaboratoriet - film "Danselaboratoriet"
Filmen er en dokumentasjon av Inclusive Dance Company under ledning av kunstnerisk leder Tone Pernille Østern i arbeid med virksomheten Danselaboratoriet våren 2004. Virksomheten er som navnet sier et laboratorium - en plass for improvisasjon og danseeksperiment. Våren 2004 deltok to profesjonelle dansere, tre dansestudenter og tre hobbydansere, to av dem fuksjonshemmede, i Danselaboratoriet. Filmen er laget av Pekka Stokke (2004).

 

FESTIVALPROGRAM 2004

Forstart av festivalen onsdag 27.10.
20.00, S.O.I.E. - forestilling med BewegGrund og"Danselaboratoriet" (film) med Inclusive dc

Torsdag 28.10.
12.30, Åpning av Festivalen v/ Inclusive dc og Trondheims ordfører Rita Ottervik. Sted: Café Fönster, Teaterhuset Avant Garden  

13.00, S.O.I.E. - forestilling med BewegGrund, "Danselaboratoriet" (film) og "Power of Balance" (film). Følges av diskusjonsforum med innledning  av Susanne Schneider, kunstnerisk leder i BewegGrund.

17.00, Workshop med Danselaboratoriet (2 h)

20.00, S.O.I.E. - forestilling med BewegGrund og "Danselaboratoriet" (film)

Fredag 29.10.
11.00, Workshop med BewegGrund (2 h)   

14.30, Diskusjonsforum med BewegGrund, med innledning  av koreograf Mark Berthon (2 h)

20.00, Forestilling med StopGAP. "Corpus" - "Dancer's syndrom" - "Thank you for the eggs!"

c. 22, Festivalfest på Teaterhuset Avant Garden! Tale ved festivalansvarlig Tone Pernille Østern og ved Tone Ø. Johansen, leder i NoDa (Norske Dansekunstnere). Kunstnerisk innslag v/ skuespiller Frode Eggen. DJ v/ danser/musiker Luis Della Mea

Lørdag 30.10.2004
12.00, Workshop med StopGap (2 h)

15.30, Diskusjonsforum med StopGAP, med innledning av kunstnerisk leder Vicki  Balaam (2 h)

20.00, Forestilling med StopGAP, England. "Corpus" -  "Dancer's syndrom" - "Thank you for the eggs!"

Forestillingene vises på Teaterhuset Avant Garden, workshopene holdes på 3T Midtbyen.

The dance company StopGAP, 2004
The dance company Stop GAP, 2004.