Danseviter Multiplié 2012

En viktig intensjon med Multiplié dansefestival er å utvide begreper om dans, utvikle forståelsen for dans, og å skape dialog mellom dansekunstnere og samfunnet. Gjennom å invtere en danseviter til Multiplié vil vi språkliggjøre og diskutere ulike spørsmål knyttet til dansekunst, og åpne opp for at ulike stemmer kan delta i diskusjonen om hva dans kan være.

Cecilia Olsson er en av Nordens mest anerkjente danseforskere. Hun har PhD i dansevitenskap og er danseforsker i Stockholm, der hun er leder for The Swedish Program ved universitetet. Hun er dansekritiker og forfatter til flere artikler og bøker, bla. “Dansföreställningar: Dansestetiska problem i historisk belysning och speglade i två dansverk”.

Cecilia Olsson gjester Multiplié dansefestival som foreleser og samtalepartner i ulike fora: Kunstidaktisk forum, forelsening, danserisk dialog og publikumssamtaler.


Kunstdidaktisk forum - “Dansekunst i bevegelse”
Sted: Dragvoll, rom D110
Tid: Torsdag 19. april kl. 10.15 - 12 

Hva skjer når ”kunsten å danse” dekonstrueres og rekonstrueres i møte med et større mangfold av dansere, med et sideblikk på kritikerens rolle i dansekunstfeltet. 

Forumet arrangeres i samarbeid med Kunstdidaktisk forum ved Program for lærerutdanning og Institutt for Nordistikk og Lingvistikk, NTNU.

Dans på lerretet!
DV8 Physical Theatre
The Cost of Living - etterfulgt av forelesning med Cecilia Olsson
Sted: Nova kino
Tid: Fredag 20. april kl. 14 - 16
Pris: 100/80/50 

Forelesningen fokuserer på Lloyd Newsons (DV8) valg av tema for sine verk. Han skaper en uttalt politisk og sosialt bevisst kunst der mennesker/kropper, kropper som betyr noe og kropper som ikke gjør det, står i sentrum. Sosiale og psykologiske situasjoner stilles på spissen når Newson plasserer en serie virkeligheter i scenelyset eller innenfor kamerarammen. Dans, bevegelser, fysikalitet og kroppslighet snakker, og bryter ned våre vante forestillinger i skarpe samfunnsanalyser.

h2dance & Cecilia Olsson i danserisk dialog
Sted: Lobbyen (Verkstedhallen Scene)
Tid: Lørdag 21. april kl. 18.30

Interaktivitet er et sentralt aspekt i forestillingen “Say Something” av h2dance. Samtalen kommer til å dreie seg rundt hvordan dette kommer til uttrykk, og hvordan det forandrer synet på, og forholdet mellom scene og publikumsplass, aktører og tilskuere. Hvilke nye relasjoner oppstår? Hvordan forskyves rollene og “maktofrdelingen”? Løser vi opp grensene eller skaper vi nye? Og i så fall, hvordan ser de nye grensene ut?

Kirstie Simson og Adam Benjamin & Cecilia Olsson i danserisk dialog
Sted: Lobbyen (Verkstedhallen Scene)
Tid: Søndag 22. april kl. 16.30

”Improvisasjon” er et vidtomfattende begrep. I mange sammenhenger er det ganske løst definert, i andre mer presist. Innenfor både dans og musikk har improvisasjon alltid spilt en rolle, men betydningen har skiftet i relasjon med omverden. Samtalen kommer til å fokusere på hva improvisasjon som et samtidig uttrykk betyr i dag - kunstnerisk, kulturelt, sosialt og politisk.