MULTIPLIÉ DANSEFESTIVAL 2014


Trondheim 2. - 6. april 2014


- med fokus på ulikkroppede dansere


Klikk her for fullt program og kjøp billetter med en gang!

Multiplié Dansefestival er en biennale og arrangeres av DansiT- senter for dansekunst i Sør- Trøndelag. Festivalen arrangeres for sjette gang våren 2014, fra 2. - 6. april. Se sidemenyen for program ved tidligere festivaler.

Plié er en av dansekunstens mest kjente termer. Oversatt til norsk betyr ordet "å bøye". Med navnet Multiplié vil vi peke på festivalen som en arena for å "bøye" dansekunsten inn i nye og ulike former. Multiplié dansefestival sprenger grensene for hvem som kan være en dansekunstner, og hvem som kan skape dansekunst.

Med Multiplié ønsker vi å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, som bryter barrierer, som utfordrer og overrasker. Gjennom festivalens aktiviteter bygges det broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper.

Multiplie 2014
Under Multiplié 2014 retter festivalen fokus på hvordan kultur, historie, samtid og samfunn speiles i kropp og bevegelse. Gjennom inviterte gjestespill og initierte lokale forestillingsprosjekt inviterer vi publikum til en nyansert debatt rundt hva kropp og bevegelse er eller kan være.

Kroppen har alltid vært tilstede i samfunnsdebatten, forsket på og synset om fra ulike vinkler og standpunkt. Kroppsdiskusjoner i media handler gjerne om hva som er et sunt kroppsideal eller ikke. Kroppen i den offentlige debatten kan synes å miste sin integritet ved å reduseres til et objekt som skal være funksjonelt og feilfritt. En slags måleenhet for hvor vellykket vi er. Kroppen blir en ukontrollerbar prosess som vi strever med å kontrollere.

Kan vi skape et mer nyansert kroppsbilde? Ja, kropp er helse og utseende, men mer enn bare det. Det å ha en kropp er felles for alle mennesker. Kroppen er et sted hvor kulturen speiles og der historie tar plass. Det er et sted hvor man skal finne seg til rette og skape en identitet. Kroppen er et sanseredskap, og et komplisert biologisk maskineri som er i stand til de utroligste ting. Men kroppen rommer også erfaring og kunnskap. Gjennom kroppen kommuniserer vi og knytter relasjoner med andre mennesker.

Multiplié Dansefestival 2014 ønsker å skape en arena som gir et differansiert bilde av kroppen. Gjennom gjestespillene og prosjektene knyttet til festivalen undres vi over hva kroppen er eller kan være: Hvordan får kropper verdi? Hvordan leser man kropp? Hva er en virksom kropp? Hvordan opplever mennesker frihet eller begrensning i forhold til kropp?

Multiplié speiler samtiden og det samfunnet vi lever i. Vi har satt sammen et kunstnerisk program med dansekunstnere som har erfaring med og interesse for ulike kropper. Publikum får i løpet av festivalen møte dansere i alle aldre, menn og kvinner, med og uten funksjonshemming, amatører og profesjonelle, teoretikere og praktikere. Kroppen fremstilles i ulike former og formater; som sceniske produksjoner, på filmlerret, i uterom, i kirkerom, i skolen, i danseriske samtaler og forelesninger.

Se toppen av siden for fullt program!


Foto: Frode Thomassen / Olav Sjelmo


Multiplié Dansefestival 2014 støttes av: