Nyheter / Kalender

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi lanserer nye nettsider mandag 24. mars - følg med!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste residens (uke 10 - 14):

O.J.Prod
(Øyvind Jørgensen og Terje Tjøme Mossige)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste kurs/arrangement:

MULTIPLIÉ DANSEFESTIVAL 2. – 6. april 2014

Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer idéer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Festivalen ønsker å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, som bryter barrierer, som utfordrer og overrasker. Gjennom festivalens aktiviteter bygges det broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper.

Multiplié er en biennale og avvikles for sjette gang fra 2. – 6. april 2014. Under Multiplié 2014 setter festivalen fokus på hvordan kultur, historie, samtid og samfunn speiles i kropp og bevegelse. Gjennom inviterte gjestespill og initierte lokale forestillingsprosjekt inviterer vi publikum til en nyansert debatt rundt hva kropp og bevegelse er eller kan være. Velkommen til en sydende danserisk møteplass med forestillinger, filmvisning, kurs, workshops og diskusjonsfora!

Klikk her for fullt program! Billetter finner du her!

Vil du være frivillig? Se utlysningsteksten for mer informasjon.


ÅPEN SCENE FOR DANS VÅREN 2014

DansiT arrangerer vårens Åpen Scene for Dans i forbindelse med Multiplié Dansefestival, 6. april 2014. Vi ønsker både sceniske innslag og dansefilmer (Åpen Scene Film vil vises som en del av festivalens dansefilmprogram). Da Åpen Scene for Dans inngår som en del av Multiplié Dansefestival, ønsker vi innslag som kan gå inn under tematikken til festivalen.

Har du et scenisk konsept eller en dansefilm du gjerne vil utvikle og vise til et større publikum, som passer inn under Multiplié 2014? Meld deg på ved å sende en kort beskrivelse av deg og ditt prosjekt til dansekonsulent Tone Tronstad på  innen 1. mars 2014. Les mer her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledig kontorplass i DansiTs kontorfellesskap våren 2014

DansiT tilbyr kostnadsfri kontorplass til en dansekunstner vårsemesteret 2013. Kontorplassen kan benyttes en fast dag i uka (i utgangspunktet torsdag). Ta kontakt med  hvis du er interessert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bistand til søknadsskriving

Jobber du med en søknad og ønsker tips, råd og tilbakemelding? Dansekonsulentene i DansiT adminstrasjonen tilbyr medlemmene bistand i ulike deler av søknadsprosessen i forhold til ulike støtteordninger, prosjektbeskrivelse og budsjett. Ta kontakt med  for å sette opp et møte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledig tid i DansiTs produksjonslokaler på dagtid

Det er ledig tid i DansiTs produksjonlokaler på dagtid vårsemesteret 2014. På kveldstid leies salen ut til ulike virksomheter innen scenisk dans og bevegelse. Noen av aktivitetene er utøvende grupper, mens andre gir undervisning innenfor andre sjangre. På dagtid og i helg brukes lokalene til produksjon, forberedelse av undervisning, prosjektutvikling, innstudering, studiovisning, kurs og andre danserelaterte aktiviteter.

Ønsker du å søke om å leie salen på kveldstid ta kontakt med 
Ønsker du residens eller produksjonstid ta kontakt med

For mer informasjon om lokalene se her

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Epostliste

Er du scenekunstner, eller interessert i dansekunst? Hvis du melder deg på DansiTs epostliste får du informasjon om ting som skjer på dansefeltet i Sør-Trøndelag, og DansiT-arrangementer som er aktuelle for andre scenekunstgrupper. Send en mail til for registrering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------