http://www.dansit.no/utlysninger/flekker-kommer-til-barnehager/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Om DansiT

DansiT er et kompetansesenter for dansekunst med base i Trondheim som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Senterets formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner.

DansiT tilbyr både kunstner- og publikumsrettede aktiviteter som residens, co-produksjon og kompetanseheving, workshops, visnings- og formidlingsplattformer som Multiplié dansefestival, turnénettverket Dansenett Norge og ulike dansefilmprogram.

Tilholdssted

DansiT holder til i østbyen i Trondheim. DansiT-administrasjonen er samlokalisert med Rosendal Teater i Innherredsveien 73. I tillegg disponerer DansiT egne lokaler i Strandveien 33  på Svartlamon, som en del av Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse.

Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid og i helger.

DansiT administrasjonen markerte Dansens Dager 2019 med transporteringsdags fra DansTs lokaler på Svartlamon til Rosendal Teater (som var i sluttfasen av byggeprosessen), for å markere ny tid med nytt kontor. Med seg har de residensgjestene Taneli Törmä og Hilde Ingeborg Sandvold, og hunden Smula!

Video: Gina Sandberg

Samarbeidspartnere

DansiTs virksomhet støttes av Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune/Kreative Trøndelag og Norsk Kulturråd.

Noen av våre faste samarbeidspartnere er: Rosendal Teater, Verkstedhallen / Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse, Husly kunstnerresidens, Lademoen Kunstnerverksteder (LKV), Minimalen Kortfilmfestival, Kunsthall Trondheim, Den Kulturelle Skolesekken, Kulturenheten i Trondheim kommune, NTNU, Norsk kulturskoleråd, Dansens Hus, Danseinformasjonen, PRODA – Profesjonell dansetrening, SKUDA – Skuespiller- og danseralliansen, Norske Dansekunstnere.

DansiT er partner i Dansenett Norge, samt medlem i NTO, Festivalnettverk Trøndelag og Danse og teatersentrum.

Skal du besøke oss i Trondheim kan du planlegge resten av oppholdet på KAYAK.no.

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001 og er organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer.

Foreningen har fast driftstøtte og festivalstøtte fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, samt treårig prosjektstøtte fra tre av Norsk kulturråds støtteordninger: Regionale kompetansesentra for dans, Arrangørstøtte scenekunst og Gjesteoppholdstøtte for arenaer.

Styret 2021

  1. Roger Karlsen (Styreleder)
  2. Anette Ystgaard
  3. Victoria Husby
  4. Rose Martin
  5. Carl Martin Faurby
  6. Linn Slettum Bjerke

Valgkomité 2021

  1. Tone Pernille Østern
  2. Mari Flønes
×