http://www.dansit.no/utlysninger/open-call-to-be-given-over/http://www.dansit.no/residens/ronald-belaza-walls/http://www.dansit.no/aktiviteter/konsert-oy/http://www.dansit.no/aktiviteter/normal/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Om DansiT

DansiT er et koreografisk senter som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med base i Trondheim.

DansiT tilbyr aktiviteter for både publikum og dansekunstnere. Som koreografisk senter legger DansiT til rette for kunstneres eget arbeid, koreografisk utviklingsarbeid og ulike møtepunkter mellom kunstnere og publikum. DansiT er opptatt av at flest mulig skal få tilgang og nærhet til dans og koreografi.

DansiT tilbyr residens og co-produksjon, er egenproduserende av ulike koreografiske utviklingsprosjekter og gjennom å drifte Danselaboratoriet og Danseteateret. DansiT tar imot gjestespill, arrangerer Multiplié dansefestival, er partner i turnénettverket Dansenett Norge, presenterer Dansefilm og inngår i ulike former for samarbeidsprosjekter. Rosendal Teater er DansiTs nærmeste samarbeidspartner, blant annet kuraterer organisasjonene et felles Barne- og ungdomsprogram. DansiT tilbyr også ulike former for kompetanseheving, verksteder, samtaler mm.

DansiTs formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. Senteret arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst, og etablerer kontakt mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner.

Tilholdssted

DansiT holder til i østbyen i Trondheim. DansiT er samlokalisert med Rosendal Teater i Innherredsveien 73. I tillegg forvalter DansiT produksjonslokaler for dans og koreografi i Strandveien 33 på Svartlamon, som er en del av Svartlamon Kultur- og Næringsstiftelse.

Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid og i helger.

DansiT markerte Dansens Dager 2019 med transporteringsdans fra DansiTs lokaler på Svartlamon til Rosendal Teater (som var i sluttfasen av byggeprosessen), for å markere en ny tid. Med seg har de residensgjestene Taneli Törmä og Hilde Ingeborg Sandvold, og hunden Smula!

Video: Gina Sandberg

Samarbeidspartnere

Noen av DansiTs faste samarbeidspartnere er: Rosendal Teater, Verkstedhallen / Svartlamon Kulturstiftelse, Husly kunstnerresidens, Lademoen Kunstnerverksteder (LKV), Minimalen Kortfilmfestival, Kunsthall Trondheim, Den Kulturelle Skolesekken, Kulturenheten i Trondheim kommune, NTNU, Dansens Hus, Danseinformasjonen, PRODA – Profesjonell dansetrening, SKUDA – Skuespiller- og danseralliansen, Norske Dansekunstnere.

DansiT er partner i Dansenett Norge, samt medlem i NTO, Festivalnettverk Trøndelag og Danse og teatersentrum.

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001, og organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer.

Ved årsmøtet 2021 ble det vedtatt at foreningen oppretter DansiT AS, som blir den operative dansekunstinstitusjonen DansiT.

Styret 2022

  1. Roger Karlsen (Styreleder)
  2. Anette Ystgaard
  3. Victoria Husby
  4. Rose Martin
  5. Carl Martin Faurby
  6. Linn Slettum Bjerke

Valgkomité 2022

  1. Tone Pernille Østern
  2. Mari Flønes
×