http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-multiplie-dansefestival-2020-er-avlyst/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Om DansiT

DansiT er et kompetansesenter for dansekunst med base i Trondheim som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Senterets formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner.

DansiT tilbyr både kunstner- og publikumsrettede aktiviteter som residens, co-produksjon og kompetanseheving, workshops, visnings- og formidlingsplattformer som Multiplié dansefestival, turnénettverket Dansenett Norge og ulike dansefilmprogram.

Tilholdssted

DansiT holder til på østbyen i Trondheim. DansiT-administrasjonen er samlokalisert med Rosendal Teater på Rosendal. I tillegg disponerer DansiT egne residenslokaler på Svartlamon i Trondheim. Det er mulig å leie produksjonssalen på kveldstid og i helger. Ta kontakt med administrasjonen ved interesse.

Samarbeidspartnere

DansiTs virksomhet støttes av Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune/Kreative Trøndelag og Norsk Kulturråd. Andre samarbeidspartnere er Kulturenheten i Trondheim kommune, Den Kulturelle Skolesekken, Rosendal Teater, NTNU, Norsk kulturskoleråd, Dansens Hus, Danseinformasjonen, PRODA m.fl.

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001 og er organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer.

Foreningen har fast driftstøtte og festivalstøtte fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, samt treårig prosjektstøtte fra tre av Norsk kulturråds støtteordninger: Regionale kompetansesentra for dans, Arrangørstøtte scenekunst og Gjesteoppholdstøtte for arenaer.

Styret 2020

  1. Un -Magritt Nordseth (Styreleder)
  2. Roger Karlsen
  3. Anne Ekenes
  4. Eivind Haugland
  5. Anette Ystgaard
  6. Victoria Husby

Valgkomité 2020

  1. Mari Flønes
  2. Tone Pernille Østern

Dokumenter/publikasjoner

×