http://www.dansit.no/residens/caroline-skjorshammer-herbarium/http://www.dansit.no/residens/sylwia-bloch-sternik-hybrid-rhetoric/http://www.dansit.no/utlysninger/ledig-residens/http://www.dansit.no/aktiviteter/multiplie-dansefilm-2020/http://www.dansit.no/aktiviteter/konferanse-futures-of-dance-educations-opportunities-and-challenges/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Om DansiT

DansiT er et kompetansesenter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner. DansiT tilbyr både kunstner- og publikumsrettede aktiviteter som residens, workshops, ulike former for visningsplattformer, co-produksjoner, turnésamarbeid, gjestespill og Multiplié dansefestival. DansiT har også fokus på dansefilm gjennom å være norsk partner i den internasjonale dansefilmkonkurransen 60secondsdance, i tillegg til å programmere et dansefilmprogram i samarbeid med Minimalen Kortfilmfestival.

Tilholdssted

DansiT har egne produksjonslokaler og kontor på Svartlamon. Fra og med mai 2019 har vi utvidet våre lokaler med et kontor på Rosendal Teater. Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid og i helger. Ta kontakt med administrasjonen ved interesse. Følg også med på våre nettsider eller Facebook for nærmere informasjon om DansiT sine aktiviteter og oppdatert program.

Samarbeidspartnere

DansiTs virksomhet støttes av Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune/Kreative Trøndelag og Norsk Kulturråd. Andre samarbeidspartnere er normalt Kulturenheten i Trondheim kommune, Den Kulturelle Skolesekken, Rosendal Teater, NTNU, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, Dansens Hus, Danseinformasjonen, PRODA m.fl.

Organisasjon

Styret 2019

  1. Un -Magritt Nordseth (Styreleder)
  2. Roger Karlsen
  3. Anne Ekenes
  4. Eivind Haugland
  5. Anette Ystgaard
  6. Victoria Husby

Valgkomité 2019

  1. Anne Marit Sæther
  2. Tone Pernille Østern

Dokumenter/publikasjoner

×