http://www.dansit.no/events/multiplie/http://www.dansit.no/utlysninger/ledig-residens/http://www.dansit.no/aktiviteter/train-the-trainer-kurs-med-ill_abilities/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-samiske-ungdommer-sokes-til-unfinished-tales/http://www.dansit.no/aktiviteter/konferanse-futures-of-dance-educations-opportunities-and-challenges/http://www.dansit.no/residens/michael-aspli-shadow-ground/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/events/multiplie/

Multiplié dansefestival

Multiplié dansefestival 21. – 26. april 2020!

Multiplié er en av Norges største dansefestivaler, og arrangeres i år for tiende gang. Festivalen viser dansekunst av høy kunstnerisk kvalitet som tøyer
og bøyer vår forståelse av hva dans kan være, og for hvem.

Ved årets festival får du møte ulike kunstnere som gjennom dansekunsten løfter blikket vårt og inviterer oss til å utvide våre vante perspektiver. Du
får møte internasjonale, nasjonale og lokale dansekunstnere i forestillinger av ulike format og uttrykk, du kan delta i workshops, seminar og samtaler, og det vil bli flere anledninger til å la seg rive med på dansegulvet!

DansiT er stolt over å ha co-produsert flere av årets forestillinger, som sammen med gjestespillene er programmert etter festivalens kunstneriske profil og ønske om å synliggjøre ulike stemmer, kropper, aldre og livserfaringer.

Multipliés hovedfokus er på samtidsdans, men årets festival feirer også hip-hop kulturen som arena for mangfold og inkludering. Det internasjonale breakdance-crewet ILL- Abilities er årets festivalkunstnere, og gjester Trondheim i en lengre periode i forbindelse med festivalen. Det hele kulminerer i en egen hiphop-dag for ungdom og voksne på Rosendal Teater lørdag 25. april. Festivalen avsluttes med barneprogram søndag 26. april som vies de minste barna fra 2-6 år.

Årets festival samarbeider også med Institutt for lærerutdanning ved NTNU, som arrangerer den internasjonale konferansen Future(s) of Dance Education(s): Opportunities and Challenges fra 23.-25. april.

Velkommen til festival!

English

Multiplié is one of Norway’s biggest dance festivals, and will be held for the tenth time this year! The festival showcases dance of high artistic quality that stretches and bends our understanding of what dance can be and for whom.

At this year’s festival you will meet various artists who through the art of dance invites us to broaden our perspectives. You will meet international, national and local dance artists in performances of different formats and expressions. You can participate in workshops, seminars and talks, and there will be several opportunities to let yourself get carried away on the dance floor!

DansiT is proud to have co-produced several of this year’s performances. All performances are programmed according to the festival’s artistic profile and desire to highlight different voices, bodies, ages and life experiences.

Multiplié’s main focus is on contemporary dance, but this year’s festival also celebrates hip-hop culture as an arena for diversity and inclusion. The international breakdance crew ILL-Abilities are this years festival artists, and will guest Trondheim for an extended period in connection with the festival. This all culminates in a hip-hop day for youth and adults at Rosendal Theater on Saturday 25th of April. The festival ends with a children’s program on Sunday, April 26th, dedicated to the youngest children of 2-6 years.

This year’s festival also collaborates with the Department of Teacher Education at NTNU, which organizes the international conference «Future (s) of Dance Education (s): Opportunities and Challenges» from 23-25. April.

Please select any of the performances below for further information in English.

WELCOME TO THE FESTIVAL!

Historikk

Multiplié Dansefestival ble etablert som Trondheim Community Dance Festival i 2004 av Inclusive Dance Company i samarbeid med Kulturenheten i Trondheim Kommune og Teaterhuset Avant Garden. Hensikten var å gi Danselaboratoriet en profesjonell samtidsdanskontekst å delta i og bidra til. Allerede ved neste festival, i 2006, byttet festivalen navn til Multiplié, som den har blitt hetende siden. Festivalen har vært arrangert som biennale, men fra og med 2019 arrangeres festivalen årlig.

Festivalvideoer 2014 – 2019

21. april - kl.00:00 PROGRAMOVERSIKT MULTIPLIÉ 2020

23. april - kl.00:00 Konferanse: Future(s) of Dance Education(s): Opportunities and Challenges

23. april - kl.19:30 Seeking Unicorns –Chiara Bersani (IT)

23. april - kl.20:45 +- – Corentin JPM LEVEN

24. april - kl.00:00 Konferanse: Future(s) of Dance Education(s): Opportunities and Challenges

24. april - kl.19:00 Alt nå – Eivind Seljeseth (NO)

24. april - kl.20:30 STATE – Ingri Fiksdal og Jonas Corell Petersen (NO/DK)

25. april - kl.00:00 Konferanse: Future(s) of Dance Education(s): Opportunities and Challenges

← Vis tidligere
×