http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-multiplie-dansefestival-2020-er-avlyst/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Åpen Scene for Dans

Åpen Scene for Dans er en visningsplattform der dansekunstnere kan vise work-in-progress eller kortere, ferdige koreografier.

Mer om Åpen Scene

Åpen Scene er en arena for å prøve ut idéer og få respons og nye impulser for videreutvikling og ferdigstilling av danseprosjekter. Det er et møtepunkt der dansekunstnere får anledning til å treffes, dele sitt arbeid og sine synspunkter, og diskutere dans. Samtidig er Åpen Scene en arena for publikum som er nysgjerrige på hva som skjer innen dans regionalt og nasjonalt.

Åpen Scene for Dans inkluderer også Åpen Scene Ung, der unge, uetablerte dansere gis mulighet til å vise eget arbeid og komme i kontakt med det profesjonelle dansefeltet.

DansiT bidrar med

  1. Scenerom
  2. Enkel lys- og lydrigg
  3. Lys- og lydtekniker under forestillingene
  4. Promotering gjennom PR-materiale og presse
  5. Muligheter for noe øvingstid i DansiTs produksjonslokale
  6. Produksjonsapparat med ansvar for organiseringen av arrangementet
  7. Noe produksjonsstøtte
← Vis tidligere
×