http://www.dansit.no/residens/rohde-aass-produksjoner-tjidtjie-mamma/http://www.dansit.no/events/dansefilm/http://www.dansit.no/aktiviteter/fagdag-for-dansepedagoger-jazz-metodikk-med-marita-mesloe-skaiaa/http://www.dansit.no/aktiviteter/a-song-to-mia-habib-productions-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/makt-og-avmakt-tony-tran-og-antero-hein-no/http://www.dansit.no/aktiviteter/again-av-zero-visibility-corp/http://www.dansit.no/utlysninger/nyhet-hvor-har-du-vaert-multiplie-2018/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Promobilde "lullabies for those who cannot sleep"

Co-produksjon

DansiT inngår i flere typer co-produksjon, både nasjonalt og lokalt.

Når det gjelder nasjonal co-produksjon har vi ingen fastsatte betingelser. Under kan du se hvilke betingelser som gjelder for lokal co-produksjon.

Lokal co-produksjon

For å styrke det lokale, profesjonelle dansemiljøet, inngår DansiT hvert år i et større lokalt co-produksjonssamarbeid!

Alle profesjonelle dansekunstnere og -kompanier kan søke med sin kunstneriske idé, men produksjonen må involvere en eller flere dansekunstnere med lokal tilknytning.

DansiT tilbyr:

 1. Prøvetid i DansiTs produksjonslokaler på dagtid i fire uker.
 2. Verkstedhallen Scene som visningsarena, inkludert en eller flere prøvedager i forkant
 3. Lys-­ og lydtekniker til avvikling av forestilling
 4. Kostnadsfri bruk av DansiTs tekniske utstyr
 5. Markedsføring gjennom PR-­materiale og presse
 6. Kunstnerisk veiledning (koreografisk) i prøveperioden
 7. Produksjonsapparat med ansvar for gjennomføringen av forestillingen
 8. Kr. 20.000,- i produksjonsstøtte
 9. Fri disponering av Husly kunstnerresidens om nødvendig

Dersom det er ønskelig med ytterligere prøvetid i scenerommet i dagene før forestilling, anbefales det også å søke Trondheim Kommune om inntil 5 dager gratis prøvetid i  Verkstedhallen, i henhold til ordningen om kjøp av tid for pre-produksjon.

Kjøp av tid i Verkstedhallen

Andre bidragsytere:

I tillegg til DansiTs bidrag, er det mulig å søke ytterligere tilskudd fra andre offentlige organ. Aktuelle frister er bl.a.:

 1. 3. august: FFUK
 2. 2. september: Forprosjekt scenekunst, Norsk Kulturråd
 3. 2. september: Fri scenekunst dans, Norsk Kulturråd
 4. 2. september: Prosjektstøtte, Fond for Lyd og Bilde
 5. 2. september: Prosjektstøtte, Kunstløftet
 6. 23. september: FFUK

Søknad:

Søknadsfrist for 2016 var onsdag 17. februar. Generelle spørsmål om co-produksjonsordningen kan sendes til dansekonsulent Tone Tronstad. Søknaden skal normalt inneholde følgende:

 1. Prosjektbeskrivelse (maks 2 A4-sider)
 2. Foreløpig oversikt (inkl. korte CVer) over medvirkende i prosjektet
 3. Fremdriftsplan
 4. Finansieringsplan (inkl. tanker om hvordan produksjonsstøtten skal benyttes)
 5. Plan for bruk av Husly kunstnerresidens
 6. Evt. dokumentasjon av foreløpig arbeid (video, lyd eller lignende) og/eller tidligere arbeider
×