http://www.dansit.no/aktiviteter/sommerkurs-i-trondheim-2018/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2019/http://www.dansit.no/residens/panta-rei-danseteater-tilt-grow/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Promobilde "lullabies for those who cannot sleep"

Co-produksjon

DansiT inngår i flere typer co-produksjon, både nasjonalt og lokalt.

Når det gjelder nasjonal co-produksjon har vi ingen fastsatte betingelser. Under kan du se hvilke betingelser som gjelder for lokal co-produksjon.

Lokal co-produksjon

For å styrke det lokale, profesjonelle dansemiljøet, inngår DansiT hvert år i et større lokalt co-produksjonssamarbeid!

Alle profesjonelle dansekunstnere og -kompanier kan søke med sin kunstneriske idé, men produksjonen må involvere en eller flere dansekunstnere med lokal tilknytning.

Generelle spørsmål om co-produksjonsordningen kan sendes til dansekonsulent Tone Tronstad.

DansiT tilbyr:

 1. Prøvetid i DansiTs produksjonslokaler på dagtid i fire uker.
 2. Verkstedhallen Scene som visningsarena, inkludert en eller flere prøvedager i forkant
 3. Lys-­ og lydtekniker til avvikling av forestilling
 4. Kostnadsfri bruk av DansiTs tekniske utstyr
 5. Markedsføring gjennom PR-­materiale og presse
 6. Kunstnerisk veiledning (koreografisk) i prøveperioden
 7. Produksjonsapparat med ansvar for gjennomføringen av forestillingen
 8. Kr. 20.000,- i produksjonsstøtte
 9. Fri disponering av Husly kunstnerresidens om nødvendig

Dersom det er ønskelig med ytterligere prøvetid i scenerommet i dagene før forestilling, anbefales det også å søke Trondheim Kommune om inntil 5 dager gratis prøvetid i  Verkstedhallen, i henhold til ordningen om kjøp av tid for pre-produksjon.

Kjøp av tid i Verkstedhallen

Andre bidragsytere:

I tillegg til DansiTs bidrag, er det mulig å søke ytterligere tilskudd fra andre offentlige organ.

Søknad:

Søknaden skal normalt inneholde følgende:

 1. Prosjektbeskrivelse (maks 2 A4-sider)
 2. Foreløpig oversikt (inkl. korte CVer) over medvirkende i prosjektet
 3. Fremdriftsplan
 4. Finansieringsplan (inkl. tanker om hvordan produksjonsstøtten skal benyttes)
 5. Plan for bruk av Husly kunstnerresidens
 6. Evt. dokumentasjon av foreløpig arbeid (video, lyd eller lignende) og/eller tidligere arbeider

Lokal co-produksjon 2017

For å gi lokale dansekunstnere mulighet til å delta som utøvere for etablerte koreorafer har DansiT i 2017 valgt danseforestillingen «You look like you» av Y to C – Yaniv Cohen. DansiT co-produserer forestillingen i Trondheim, i tillegg til å programmere den sammen med Teaterhuset Avant Garden under Bastard – Trondheim internasjonale scenekunstfestival 22. og 23. september.

Audition for dansere som bor i, eller er fra, Midt-Norge vil holdes av Cohen og ta form som en workshop over to hele dager (7 timer per dag) helgen 19. -20. august. Etter auditionen velges det ut utøvere som skal delta i enten en eller begge visningene av soloforestillingene.

Utlysning – audition
×