http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/http://www.dansit.no/aktiviteter/thing-power/http://www.dansit.no/aktiviteter/sacrifice-while-lost-in-salted-earth/http://www.dansit.no/aktiviteter/kunstnersamtaler-host-2022/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Antero Hein

vástádus eana – the answer is land – Elle Sofe Company / Elle Sofe Sara (SÁ/NO)

24. november 2022 - kl.19:00 25. november 2022 - kl.19:00 70 min Betal det du kan 75kr – 250kr Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger Dansenett Norge

«Kraften som oppstår når vi står sammen, interesserer meg. Hvor mye sterkere vi er når vi er en del av et fellesskap.»
– Elle Sofe Sara

Fellesskap og slektskap. Mellom mennesker, med naturen og jorden vi alle deler. Dette er hovedtemaene i vástádus eana – the answer is land av den samiske koreografen og kunstneren Elle Sofe Sara. Folkemusikken joik er det bærende elementet i forestillingen. Det skaper en sjeldent kraftfull og vakker opplevelse, som blir igjen lenge etter at de siste tonene har fadet ut. 

Forestillingen er laget med og for de syv kvinnelige utøverne, som alle er anerkjente dansere og joikere. De kommer fra ulike bakgrunner og livserfaringer, og bringer med seg sin egen historie og stemme inn i verket. Sara, som omtales som én av de mest interessante og viktige koreografer i sin generasjon i Norge, er opptatt av intensjonen bak bevegelse – blikk, timing, retning og intensitet – og tilstedeværelsen på scenen. Koreografien er inspirert av demonstrasjoner, samiske åndelige praksiser og formasjonsdans. 

vástádus eana – the answer is land er laget for Festspillene i Nord-Norge, der Sara var festspillprofil. Den flerstemte joiken er spesialskrevet for dette stykket av komponist og professor i joik, Frode Fjellheim. Her viser Fjellheim bredden i joik som et musikkuttrykk og utvider definisjonen av hva den samiske tradisjonsmusikken virkelig kan være.

BILLETT torsdag 24. november, kl. 19:00 BILLETT fredag 25. november, kl. 19:00 

Presenteres i samarbeid med Dansenett Norge

Medvirkende

Koreograf: Elle Sofe Sara
På scenen i Trondheim: Kajsa Balto, Julie Moviken, Olga-Lise Holmen, Sara Marielle Gaup Beaska, Marianne Kjærsund, Nora Svenning, Grete Daling 
Musikk: Frode Fjellheim
Scenografi: Elin Melberg
Kostymer: Elle Sofe Sara og Ramona Salo
Co-koreograf: Alexandra Wingate
Dramaturg: Thomas Schaupp
Lysdesign: Øystein Heitman
Lysmester: Anniell Olsen
Lyd: Eivind Steinholm
Turnéleder: Ingvild Kirkvik
Produsenter: Maiken Garder, Siri Børs-Lind, Nordberg Movement
Bilder: Antero Hein/Hein Creations

Originalbesetning: Kaisa Balto, Olga-Lise Holmen, Grete Daling, Sara Marielle Gaup Beaska, Emilie Karlsen, Nora Svenning, Julie Moviken. 

Om Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara er en av de mest interessante og toneangivende koreografer i Norge for tiden. Hun vokste opp, og bor fortsatt i Guovdageaidnu Finnmark. I tillegg til å jobbe som koreograf, har Sara laget flere prisvinnende kortfilmer og dokumentarer. For tiden arbeider hun med en helaftens spillefilm som blir verdens første samisktalende joikemusikal. 

Arbeidet til Sara tar for seg tilsynelatende hverdagslige ting i det samiske samfunnet. Hun finner fram til ritualer, kulturarv og sedvaner som har unnsluppet fornorskningsprosessen og forblitt en del av den samiske hverdagen. I verkene hennes møtes fortid og fremtid. 

Selv om verkene til Sara oppleves som lekne, så tar de ofte opp tabubelagte temaer som traumer, misbruk og selvdrap. Med bakgrunn i det Samiske, et av mange urfolk i verden, så søker Sara samarbeid med andre som gjenkjenner seg i tematikken. Sara har jobbet med flere internasjonale samarbeidspartnere som Liu Chi (Kina), Wimme (Finland) og Lana Hansen (Grønland). Hun var også med på å etablere Dáiddadállu, et samisk kunstnerfellesskap. 

Når Elle Sofe Sara ikke jobber med koreografi og film, er på reise eller arbeid, så finner du henne ute der hun merker reinsdyrkalver med barna eller leser dyrespor i snøen.

English

«The power that rises from when we stand together interests me. How much stronger we are when we are part of a community.»
– Elle Sofe Sara, artistic director and choreographer

Community and kinship between people, with nature and with the earth we all share, are the main themes of vástádus eana – the answer is land. The piece is performed by and for its seven female performers, who come from different backgrounds and life experiences, bringing their own story, body and voice into the work. Elle Sofe’s focus is on the intentions behind movement, gaze, timing, direction, intensity and presence on stage. The choreography is inspired by demonstrations, Sami spiritual practices and formation dance.

Written specially for the performance by composer and professor of yoik, Frode Fjellheim, the polyphonic yoik works as a supportive pillar throughout the work. Fjellheim showcases the breadth of the yoik and broadens the definition of what Sami traditional music can be.

 

About Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara is described as one of the most interesting and important choreographers in her generation in Norway. She grew up in and lives in Guovdageaidnu Finnmark. In addition to working as a choreographer, she has also made several award-winning short films and documentaries. She is currently working on a feature film, which will be the first feature film musical in Sámi language.

Sara’s work expands upon seemingly mundane, often overlooked areas of Sámi physicality— unspoken rituals that have escaped the vice grip of colonialism. Sara uncovers a space in which the past and the present coincide. 

While her choreography is known for its playful approach, she also delves into taboo subjects such as trauma, abuse, and suicide. As an Indigenous artist, Sara seeks to create work that resonates as strongly for her community as it does for the art world. Internationally, Sara has created work with Liu Chi (China), Wimme (Finland), and Lana Hansen (Greenland) among others. She is also the co-founder of DÁIDDADÁLLU, a Sámi indiginous contemporary art collective.

When she is not working with choreography or film, or traveling for work, Sara can be found marking reindeer calves with her children or reading animal tracks in the snow.

×