http://www.dansit.no/utlysninger/flekker-kommer-til-barnehager/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Yaniv Cohen

UTSATT: Postmodern Cool – Inés Belli (NO)

24. april 2021 - kl.20:30 60 min 240/140/100 Sted: Rosendal Teater - Sal 1 Forestillinger Multiplié dansefestival
Denne forestillingen er foreløpig utsatt som følge av utviklingen i koronasituasjonen og de nye nasjonale retningslinjene. Vi jobber for å finne ny dato.

Et opprør mot og en hyllest til jazzdansen

Postmodern Cool gir helt nye perspektiver på jazzdansens ikoniske estetikk, og stiller spørsmål ved sjangerens grenser. Postmodern Cool utfordrer etablerte normer i jazzdansen ved å trekke inspirasjon fra samtidsdansens minimalisme. 

Ved å spille på arven fra begge tradisjoner skaper Inés Belli et rom der hun og danserne utforsker og utvider forståelse av form, konvensjon og forventning innenfor de to sjangerne. Overordnet handler Postmodern Cool om hvordan vi kan se nytt på det gamle, og gi nytt liv til etablerte normer og sannheter.

Foto

Alle foto: Yaniv Cohen

Medvirkende

Koreografi: Inés Belli
Utøvere: Trude Amalie Leirpoll, Henriette Hamli, Trine Lise Moe, Sara Enger Larsen, Hedda Rivrud
Lys design: Martin Myrvold
Musikk: Jordan Fields, Benny Goodman
Lyd design: Terje Øverland
Kostyme: Signe Vasshus
Produsent: Frida Skinner
Kunstnerisk veiledning: Ingri Fiksdal
Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere
Co-produksjon: Dansens Hus

ENGLISH

Postmodern Cool offers completely new perspectives on the iconic aesthetics of jazz dance, and questions the boundaries of the genre. Postmodern Cool challenges established norms in jazz dance by drawing inspiration from the minimalism of contemporary dance. 

By playing on the legacy of both traditions, Inés Belli creates a space where she and the dancers explore and expand their understanding of form, convention and expectation within the two genres. Overall, Postmodern Cool is about how we can look at the old, and give new life to established norms and truths.

×