http://www.dansit.no/utlysninger/flekker-kommer-til-barnehager/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Katherine Butcher

UTSATT: ImproSTUNT – Anna Thu Schmidt (DE)

25. april 2021 - kl.17:00 25. april 2021 - kl.19:00 50 min 240/140/100 Sted: Rotvoll Kunstnerkollektiv Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival Visningsplattformer
Denne forestillingen er foreløpig utsatt som følge av utviklingen i koronasituasjonen og de nye nasjonale retningslinjene. Vi jobber for å finne ny dato.

Bli med på en performativ reise gjennom historiske Rotvoll

ImproSTUNT er en plattform for stedsspesifikke og tverrkunstneriske visninger med utgangspunkt i improvisasjon. På Rotvoll Kunstnerkollektiv blir du invitert med på en performativ reise som utforsker møtet mellom utøver, publikum og det historiske stedet. I denne “trialogen” oppdager vi gjemte steder og formes av kunstverkene rundt oss.  

Dansekunstner Anna Thu Schmidt leder ImproSTUNT-ensemblet, bestående av dansekunstnerne Karoline Ellingsen Bergh og Nina Wollny og musiker Tor Haugerud, inn i stedsspesifikke kunstneriske dialoger med musiker Sissel Vera Pettersen og visuelle kunstnere Pekka Stokke og Kathrine Butcher ved Rotvoll Kunstnerkollektiv.

Dansekunstner Anna Thu Schmidt ønsker gjennom prosjektene ImproSTUNT, ImproJAM og ImproLAB å tilby et åpent, gratis og trygt sted for utforsking av bevegelse og lyd gjennom prinsipper hentet fra dans, improvisert musikk og kontaktimprovisasjon.

Medvirkende

Kunstnerisk leder: Anna Thu Schmidt
Dansekunstnere: Anna Thu Schmidt, Karoline Bergh Ellingsen, Nina Wollny
Musiker: Tor Haugerud
Musiker Rotvoll kunstnerkollektiv: Sissel Vera Pettersen
Visuelle kunstnere Rotvoll kunstnerkollektiv: Pekka Stokke and Katherine Butcher
Støttet av: Rotvoll kunstnerkollektiv, DansiT, FFUK, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

English

Welcome to ImproSTUNT at Rotvoll kunstnerkollektiv

ImproSTUNT is a platform to present site-specific, multidisciplinary improvised performance. You are invited to take part in a performative journey at Rotvoll Kunstnerkollektiv that explores the meeting between the performer, the audience and the historical place. In this «trialogue» we discover hidden places and embody the works of art around us. Dance artist Anna Thu Schmidt leads the ImproSTUNT ensemble, consisting of dance artists Karoline Ellingsen Bergh and Nina Wollny and musician Tor Haugerud, into site-specific artistic dialogues with musician Sissel Vera Pettersen and visual artists Pekka Stokke and Kathrine Butcher at Rotvoll Kunstnerkollektiv.

Through the projects ImproSTUNT, ImproJAM and ImproLAB  Anna Thu Schmidt seeks to offer an open, free and safe place for exploration of movement and sound through principles taken from dance, improvised music and contact improvisation.

×