http://www.dansit.no/utlysninger/flekker-kommer-til-barnehager/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Martin Håskjold

UTSATT: Butch Tribute – Sterud/Kongsness (NO)

15. april 2021 - kl.18:00 16. april 2021 - kl.18:00 60 min 240/140/100 Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival
Denne forestillingen er foreløpig utsatt som følge av utviklingen i koronasituasjonen og de nye nasjonale retningslinjene. Vi jobber for å finne ny dato.

PREMIERE

Butch Tribute – en hyllest til skeiv, kvinnelig maskulinitet!

I Butch Tribute gjør Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Kongsness en fysisk undersøkelse av kvinnelig maskulinitet. Som kvinnelige dansere har vi blitt trent inn i danseteknikker med feminine idealer. Dette har i sterk grad farget vårt bevegelsesspråk, selv i situasjoner der vi “velger” hvordan vi vil bevege oss. I Butch Tribute er vår tilstedeværelse og utøvelse basert på maskuline kvaliteter som tilbakeholdenhet og underdrivelse, tyngde og eksplosivitet. 

Som to skeive kvinner legger våre liv føringer for hva vi ønsker å fremstille på en scene. Vi er inspirert av butch; en term brukt om maskuline kvinner i det skeive miljøet. Vi opplever at marginalisering og usynliggjøring av butcher gjør at de står i fare for å oppfattes som stereotypier. Dette prosjektet er vårt bidrag til å mangfoldiggjøre representasjonen av denne identitetskategorien.

Butch Tribute består av tre forestillinger med hver sin framstilling av kvinnelig maskulinitet; Flørt, Roser og Flanelldrøm. Vi beveger oss fra feelgood-stemning i Flørt, er innom slagkraftig aktivisme i Roser, og ender opp i en butch-on-butch kjærlighetshistorie i Flanelldrøm.

Om Sterud/Kongsness

Sterud/Kongsness har alltid vært et skeivt fellesskap. Vi møtes gjennom vår personlige og teoretiske interesse for forholdet mellom dans og kropp, kjønn og performativitet. I vår forrige produksjon Soft Manifesto, med premiere på Black Box teater i 2015, jobbet vi med og ut i fra en androgyn og tvetydig kropp. Den hadde et lekent og flytende forhold til eget kjønnsuttrykk og beveget seg inn og ut av ulike kroppsligheter. I juni 2018 arrangerte vi Skeiv dansekunst – en samtalerekke (www.skeivdansekunst.no) under Oslo Pride. Her bidro seksten dansekunstnere som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet.  

Medvirkende

Utøvelse, koreografi, kunstnerisk ansvarlig: Ann-Christin Kongsness, Marte Reithaug Sterud
Musikk: Kari-Helene Blystad, Ragnhild Nelvik Bruseth
Låt: «Vrimmel» av Anne Grete Preus, vokal: Frida Ånnevik
Lysdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson
Kostymedesign: Alva Brosten
Grafisk design: Ylva Greni Gulbrandsen
Produsent: Hanne Frostad Håkonsen
Kunstnerisk veiledning: Loan Ha, Per Roar og Elisabeth Lund Engebretsen
Foto: Marin Håskjold
Støttet av: Kulturrådet, Fritt Ord, Fond for lyd og bilde og FFUK
Co-produksjon: DansiT, Black Box teater, Kunsthuset Wrap, RAS i Sandnes

ENGLISH

Butch Tribute – a tribute to queer, female masculinity!

In Butch Tribute, Marte Reithaug Sterud and Ann-Christin Kongsness do a physical exploration of female masculinity. As female dancers, they are trained in dance techniques with feminine ideals, which have greatly shaped their own language of movement. In Butch Tribute, their presence and performance are based on masculine qualities such as restraint, understatement, heaviness and explosiveness. 

As two queer women, our lives shape what we want to present on a stage. We are inspired by butch; a term used about masculine women in the queer environment. We experience that the marginalization of butches means they are at risk of being perceived as stereotypes. This project is our contribution to multiplying the representation of this identity category.

Butch Tribute consists of three performances, each with its own representation of female masculinity; Flørt (Flirt), Roser (Roses) and Flanneldrøm (Flannel Dream). We move from a feelgood atmosphere in Flørt, stop by powerful activism in Roser, and end up in a butch-on-butch love story in Flanelldrøm.

Sterud / Kongsness has always been a queer community. We meet through our personal and theoretical interest in the relationship between dance and body, gender and performativity. In our previous production Soft Manifesto, which premiered at Black Box Teater in 2015, we worked with, and from an androgynous and ambiguous body. It had a playful and fluid relationship to its own gender expression and moved in and out of various bodilinesses. In June 2018, we arranged Skeiv dansekunst – a series of conversations (www.skeivdansekunst.no) during Oslo Pride, where sixteen dance artists who actively take a stand on questions about gender expression and sexuality participated.

×