http://www.dansit.no/events/flekk/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2021/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Alice Brazzit

AVLYST – The Olympic Games – BERSANI | D’AGOSTIN (IT)

21. april 2020 - kl.18:00 70 min 200/100 Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival

Det er dette ønsket som leder oss, og det samme vi ønsker for publikum: at disse olympiske lekene kan være tidspunktet for et møte, stedet hvor du kan finne øyne å vandre med igjennom natten

Fire unge mennesker møtes ved solnedgang, i skyggen av en nyutnevnt olympisk våpenhvile: tiden er inne for å kollapse, det ene blikket inn i det andre, i tretthetens nattverd. Dikterne antydet for dem at tiden for motstand er den nåværende, og at dens form er varighet.

For at de ikke skal bli overrumplet av daggryet, lærer de å kjenne igjen hverandre i usynlige tegn på enighet; de øver seg på å styre blikket sitt mot samme retning. I morgen vil de fortsette med å gjennombore verden.

Pris: Ordinær: 200,- / Moderasjon: 100,-
NB! Det anbefales å kjøpe billetter på forhånd. Ved kjøp i døren påløper et gebyr på 20 kr per billett

Forestillingen vises i samarbeid med Rosendal Teater

Billetter

Om kunstnerne

Chiara Bersani og Marco D’Agostin er to kunstnere i trettiårene, født og basert i Italia. Forholdet deres flyter mellom vennskap og samarbeid, korrespondanse og drømmer; og de tar vare på hverandre som kunstnere så vel som mennesker. De ser på seg selv som et usynlig kollektiv: et ideelt, vedvarende, levende nett av relasjoner som binder dem til alle de møter og som blir med og gir liv til arbeidet. The Olympic Games er deres første samarbeid.

Chiara Bersani er en kunstner som er aktiv innenfor scenekunstfeltet; hun har jobbet som utøver for Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia, Jérome Bèl. Siden 2010 har hun utviklet sitt eget arbeid, med fokus på ideen om den politiske kroppen.

Marco D’Agostin er en kunstner som er aktiv innenfor både dans, teater og film. Han har vært utøver for flere internasjonalt anerkjente kunstnere som A. Sciarroni, Liz Santoro, Tabea Martin og Iris Erez. Siden 2010 har han utviklet egne koreografiske arbeid.

Medvirkende

Laget av: Bersani | D’agostin
Utøvere: Chiara Bersani, Marta Ciappina, Marco D’Agostin, Matteo Ramponi og lokale dansere
Musikk: Pablo Esbert Lilienfeld
Hymne, avslutningsseremoni: Hani Jazzar
Medskaper avslutningsseremoni: Luca Poncetta
Design av de olympiske ringene: Paola Villani
Mentor: Igor Dobričić
Teknisk ledelse: Paolo Tizianel
Logistikk og sceneassistent: Eleonora Cavallo
Markedsføring: Marco Villari
Oversettelse og undertekster: Amy Bell, Giulia Galvan, Solveigh Patett
Co-produsert av: K3 Tanzplan Hamburg som del av prosjektet: TOGETHER APART
Finansiert av: the German Federal Cultural Foundation, CapoTrave/Kilowatt, VAN european project BeSpectACTive (støttet av CapoTrave/Kilowatt; Tanec Praha; Teatrul National Radu Stanca Sibiu; Bachelit Multi Art Centre; Domino Zagreb; York Theatre Royal; B-51 Ex Ponto Lubjana; Lift London)
Kreativ residens ved: Centrale FIES art work space
Støttet av: Corsia Of – Centro di Creazione Contemporanea; Ateliersi

ENGLISH

This is the wish that leads us, and the same we want for the audience: may these Olympic Games be the time of an encounter, the place where you find eyes to walk with through the night

Four young people meet at sunset, in the shadow of the olympic truce that has just been called: time has come to crumple, one gaze into the other, in the communion of tiredness. Poets suggested to them that the time for resistance is the present one, and its form is duration.

In order for them not to get caught unprepared by the dawn, they learn how to recognize each other with invisible signs of agreement; they practice how to drive their gaze towards the same direction. Tomorrow, they will keep piercing the world.

Prices: Ordinary: 200,- / Moderation: 100,-
NB! We recommend buying your ticket online in advance. A service fee of 20 NOK per ticket will be added if you buy your ticket at the door

The performance is presented in collaboration with Rosendal Teater

About the artists:
Chiara Bersani and Marco D’Agostin are two artists in their thirties, born and based in Italy. Their relationship drifts between friendship and collaboration, correspondence and dreaming; they take care of each other as artists as well as human beings.

They see themselves as an invisible collective: an ideal, persistent, alive web of relations that tie them to everyone they meet, who joins and feeds the creation. Their first shared work is The Olympic Games.

Chiara Bersani is an artist active in the vast field of performing arts; she’s been working as a performer for Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia, Jérome Bèl. Since 2010 she has been developing her own work, focusing around the idea of political body

Marco D’Agostin is an artist active in the fields of dance, theatre and cinema. He’s been performing for internationally renowned artists such as A. Sciarroni, Liz Santoro, Tabea Martin and Iris Erez. He has been developing his own choreographic work since 2010.

Credits:
By: Bersani | D’agostin
Performed by: Chiara Bersani, Marta Ciappina, Marco D’Agostin, Matteo Ramponi og lokale dansere
Music: Pablo Esbert Lilienfeld
Closing ceremony anthem: Hani Jazzar
Co-creation of the closing ceremony: Luca Poncetta
Design and creation of the Olympic rings: Paola Villani
Mentoring: Igor Dobričić
Technical direction: Paolo Tizianel
Logistic and stage assistance: Eleonora Cavallo
Promotion: Marco Villari
Translation and supervision of subtitles: Amy Bell, Giulia Galvan, Solveigh Patett
Co-prodused by: K3 Tanzplan Hamburg as part of the project: TOGETHER APART
Funded by: the German Federal Cultural Foundation, CapoTrave/Kilowatt, VAN
european project BeSpectACTive (støttet av CapoTrave/Kilowatt; Tanec Praha; Teatrul National Radu Stanca Sibiu; Bachelit Multi Art Centre; Domino Zagreb; York Theatre Royal; B-51 Ex Ponto Lubjana; Lift London)
Creative residensy at: Centrale FIES art work space
Supported by: Corsia Of – Centro

×