http://www.dansit.no/events/flekk/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2021/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Anders Lindén

AVLYST – STATE – Ingri Fiksdal og Jonas Corell Petersen (NO/DK)

24. april 2020 - kl.20:30 1t 40 min 200/100 Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival Dansenett Norge

Overveldende, kompromissløst og hengivent*

STATE er en blanding av danseforestilling og konsert, og springer ut av en omfattende utforskning av rituelle danser fra forskjellige steder og tider. Fokus i arbeidet ligger på hva slags tilstander (engelsk: states) disse danserne kan produsere, både hos utøverne og hos publikum.

Sammen med den anerkjente danske klesdesigneren Henrik Vibskov, og støymusiker Lasse Marhaug, har Ingri Midgard Fiksdal Og Jonas Corell Petersen laget en oppslukende forestilling hvor koreografi, kostyme, lyd og lys tar publikum med på en suggererende reise. STATE utøves av fem dansere og to musikere.

Pris: Ordinær: 200,- / Moderasjon: 100,-
NB! Det anbefales å kjøpe billetter på forhånd. Ved kjøp i døren påløper et gebyr på 20 kr per billett

BILLETTER

Om kunstnerne

Ingri Fiksdal jobber som koreograf og er for tiden stipendiat ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet hennes omhandler persepsjon og påvirkning, og legger like stor vekt på lyd, lys, koreografi, kostyme og settdesign i forestillingene. Et pågående tema i Fiksdals arbeid er ritualet og dets iboende evne til å transformere og til slutt transcendere sine deltakere. Hennes siste produksjoner har turnert til en rekke arenaer i Norge, Europa og USA, og hun har vunnet flere priser for sine forestillinger.

Jonas Corell Petersen fra København jobber som regissør og dramatiker, og har studert teatervitenskap, kunsthistorie og filosofi ved Københavns Universitet. Han har en mastergrad i regi fra Kunsthøgskolen i Oslo. Arbeidet hans er blitt fremført på mange ulike scener i Norge og internasjonalt, og han har blitt tildelt flere utmerkelser for sitt arbeid med regi.

Lasse Marhaug er en av de mest aktive artistene i den norske støy / eksperimentelle musikkscenen. Som utøver og komponist har han bidratt til godt over 300 CD-, vinyl- og kassettutgivelser, i tillegg til omfattende turné og liveopptredener i alle verdensdeler. Marhaug har samarbeidet med flere artister innen ulike sjangre, i tillegg til å jobbe med musikk og lyd for teater, dans, installasjoner, film og video. Han har også vært aktiv som arrangør, promotør og produsent, samt har sitt eget forlag og plateselskap.

Henrik Vibskov er en dansk motedesigner. Vibskov har et klesmerke under eget navn, og designer også tilbehør. I tillegg gjør han interiørdesign og kostymedesign for sceneshow og er aktiv som musiker. Han har produsert over 26 kolleksjoner for menn siden han ble uteksaminert fra Central St. Martins i 2001. Vibskov har stilt ut ved en rekke anerkjente internasjonale museum, og har i tillegg designet kostymer for en rekke operaer og forestillinger.

Medvirkende

Konsept og koreografi: Ingri Fiksdal
Konsept og dramaturgi: Jonas Corell Petersen
Komponist: Lasse Marhaug
Lysdesign: Øyvind Wangensteen, Phillip Isaksen
Kostymedesign: Henrik Vibskov
Koreografi assistent: Eva Grainger
Utviklet og fremført av: Rosalind Goldberg, Jeffrey Young, Synne Sørum, Sudesh Adhana og Jon Filip Fahlstrøm (originalt cast Rannei Grenne, Nuria Guiu og Louis Schou-Hansen)
Musikere: Signe Emmeluth og Guoste Tamulynaite (originalt cast Anja Lauvdal og Heida Karine Johannesdottir)
Produksjon og distribusjon: Nicole Schuchardt
Produksjon og administrasjon: Eva Grainger
Foto: Anders Lindén
Co-produsert av: Steirischer Herbst (AT), Black Box teater (NO), BIT Teatergarasjen (NO), Teaterhuset Avant Garden (NO) and ”apap-Performing Europe 2020 – co-funded by Creative Europe Programme of the European Union”
Støttet av: Norsk Kulturråd og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
*Scenekunst.no

Forestillingen presenteres igjennom Dansenett Norge.

ENGLISH

Overwhelming, uncompromising and affectionate*

STATE is part dance performance and part live concert. It springs out of a lengthy research into ritual dances from a range of places and times. The interest lies in what mental and bodily states these dances can produce amongst performers and spectators.

Together with renowned costume designer Henrik Vibskov and the world-touring noise musician Lasse Marhaug, Fiksdal and Petersen have created an immersive performance, where choreography, costume, sound, light and Norwegian spirits take the audience on a suggestive trip. STATE is performed by five dancers and two musicians.

Prices: Ordinary: 200,- / Moderation: 100,-
NB! We recommend buying your ticket online in advance. A service fee of 20 NOK per ticket will be added if you buy your ticket at the door.

TICKETS

About the artists:

Ingri Fiksdal works as a choreographer and is currently a fellow at the Norwegian Artistic Research Program. Her work deals with perception and affect, and places equal emphasis on sound, light, choreography, costume and set design within the performances. An ongoing theme in Fiksdal’s work is the ritual and its inherent ability to transform and eventually transcend its participants. Her recent productions have toured to several arenas in Norway, Europe and the US, and her performances have received several awards over the years.

Jonas Corell Petersen from Copenhagen works as a director and playwright. He has studied theater science, art history and philosophy at the University of Copenhagen. He holds a Master’s degree in theatre directing from the Oslo Academy of the Arts. His work has been performed on many different stages in Norway and internationally, and he has been awarded several awards for his work as a director.

Lasse Marhaug is one of the most active artists in the Norwegian noise / experimental music scene. As a performer and composer, he has contributed to well over 300 CD, vinyl and cassette releases, as well as extensive touring and live performances across the globe. Marhaug has collaborated with several artists in different genres, in addition to working with music and sound for theater, dance, installations, film and video. He has also been active as an organizer, promoter and producer, as well as his own publishing company and record labels.

Henrik Vibskov is a Danish fashion designer. Vibskov has a fashion label under his own name, and also designs accessories. He also does interior design and costume design for stage shows and is active as a musician. He has produced over 26 collections since graduating from Central St. Martins in 2001. Vibskov has exhibited at a number of renowned international museums. He has also designed costumes for a variety of operas and performances.

CREDITS
Concept and choreography: Ingri Fiksdal
Concept and dramaturgy: Jonas Corell Petersen
Composer: Lasse Marhaug
Light design: Øyvind Wangensteen, Phillip Isaksen
Costume design: Henrik Vibskov
Choreography assistant: Eva Grainger
Developed and performed by: Rosalind Goldberg, Jeffrey Young, Synne Sørum, Sudesh Adhana og Jon Filip Fahlstrøm (originalt cast Rannei Grenne, Nuria Guiu og Louis Schou-Hansen)
Musicians: Signe Emmeluth og Guoste Tamulynaite (originalt cast Anja Lauvdal og Heida Karine Johannesdottir)
Production and distribution: Nicole Schuchardt
Production and administration: Eva Grainger
Photo: Anders Lindén
Co-prodused by: Steirischer Herbst (AT), Black Box teater (NO), BIT Teatergarasjen (NO), Teaterhuset Avant Garden (NO) and ”apap-Performing Europe 2020 – co-funded by Creative Europe Programme of the European Union”
Supported by: Norsk Kulturråd og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
*Scenekunst.no  

The performance is presented through Dansenett Norge

×