http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Sacrificing – Motorpsycho og impure company (NO/IR)

27. oktober 2021 - kl.19:00 28. oktober 2021 - kl.19:00 80 min 240/140/100 Sted: Rosendal Teater - Sal 1 Fullt program Forestillinger

Motorpsycho og Hooman Sharifi live på scenen 

Det er den voldsomme, drivende, massive musikken i sameksistens med den ensomme kroppen det skal handle om når Trondhjemsbandet Motorpsycho og dansekunstner Hooman Sharifi møtes på scenen. Hvilke strategier må til for å kunne møte, motarbeide, utfylle og gå i dialog med hverandre? Mentalt, strategisk, fysisk – og slik at publikum kan lese og involvere seg i arbeidet? Sammen leter de etter nødvendigheten av å handle og uttrykke seg.

Arbeidet er inspirert av Vårofferet  av Igor Stravinskij (1882 – 1971), der det å ofre seg selv er et aktivt og kontinuerlig valg. Du ofrer deg ikke til døden, men du ofrer kontinuerlig noe av deg selv i livet. Slik vi i 2020 har ofret meningsskapende aktiviteter på koronaens alter, og slik vi må fortsette å ofre for klimasaken i framtida. Hver og en må gi avkall på goder for å opprettholde sin egen eksistens. Hva er vi villige til å ofre? 

For Sharifi er scenekunsten et sted for dialog og konfrontasjon i mulige og umulige prosjekter. Det er et sted for sårbarhet og forsøk, for å bli konstant iscenesatt og vurdert, og et sted der vi møtes, ensomme og i fellesskap.

Billetter

Medvirkende

Musikk: Motorpsycho (Tomas Järmyr, Hans Magnus Ryan, Bent Sæther)
Koreograf og danser: Hooman Sharifi
Produsent: Rikke Baewert
Co-produsert av: Dansens Hus og DansiT
impure company er støttet av: Norsk Kulturråd

ENGLISH

It is the tremendous, driving, massive music in coexistence with the lonely body it is all about when the local rockers in Motorpsycho meets dance artist Hooman Sharifi on stage. What strategies are needed to be able to meet, counteract, complement and enter into dialogue with each other? Mentally, strategically, physically – and for the audience to read and get involved in the work? Together they search for the necessity of acting and expressing themselves.

The work is inspired by “The Rite of Spring” by Igor Stravinsky (1882 – 1971), where sacrificing oneself is an active and continuous choice. You do not sacrifice yourself to death, but you continually sacrifice something of yourself in life. The way we in 2020 have sacrificed meaningful activities on the altar of the corona, and the way we must continue to sacrifice for the climate cause in the future. Everyone must give up goods in order to maintain their own existence. What are we willing to sacrifice? 

For Sharifi, performing arts is a place for dialogue and confrontation in possible and impossible projects. It is a place of vulnerability and trial, of being constantly staged and assessed, and a place where we meet, lonely and together.

 

×