http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Rosendal Kino – filmer av Lorna Boschmann

9. september 2021 - kl.21:00 60 min 200/100/60 Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program

Rosendal feiret sin 100-årsdag i 2021. I den anledningen lanserer vi konseptet Rosendal Kino, et filmprogram som sørger for å viderebringe arven etter Rosendal som kinohus. Hver sesong vil det bli valgt en eller to kunstnere og vi vil vise deres filmer over flere eventer. Fokuset denne sesongen er på kunstnere som eksperimenterer og utfordrer film som medium, som trekker frem stemmer og perspektiver fra mennesker som vanligvis ikke blir hørt, og hvis arbeider ikke ellers ville blitt vist på et lerret her i byen. 

I denne innledende sesongen for konseptet Rosendal Kino er den valgte artisten Lorna Boschmann. Hennes filmer fokuserer på temaene kjønn, fellesskap, samt homofil og butchkultur i poetiske, lyriske stykker der en sjenerøs tilnærming til dokumentarsjangeren kombineres med en uvanlig bruk av videoeffekter. Lorna Boschmann ble født i Canada i 1955 og arbeidene hennes har aldri før blitt vist i Norge.

Den første visningen er 9. september og vil være en visning av tre kortfilmer. Hver enkelt av filmene forholder seg på ulike måter til opplevelser av å være lesbisk og butch. Etter filmene vil det bli en diskusjon kuratert i samarbeid med Skeiv Ungdom. Paneldebatten begynner umiddelbart etter visningen og vil være et alkoholfritt arrangement.

BoyGirl
Hva skjer med guttejenter når de vokser opp? I BoyGirl snakker tre kvinner om barndommens valg av kjønnsuttrykk. Deres erfaringer spenner fra å alltid forveksles med en mann til en som har jobbet som modell på grunn av sitt androgyne utseende. 

True Inversions
True Inversions skaper sin egen dialektikk om lesbisk erotikk mens den fokuserer på forskjellene mellom lidenskaper utført på og utenfor kamera, juridiske, sosiale og personlige former for sensur, bevegelse av følelser og erotisering av trygg sex.

Butch / Femme in Paradise
Denne sexy, lesbiske fantasy-filmen følger bevegelsene til en tverr butch kvinne mens hun jakter på en unnvikende sexgudinne. Verket er en sterk blanding av fartsfylt og dynamisk redigering og en merkelig rikdom av lydspor. Butch / Femme In Paradise har blitt vist mye på homofile og lesbiske festivaler over hele Nord-Amerika og Europa.

Billetter torsdag 09.09 kl. 21:00

Presenteres av Rosendal Teater

ENGLISH

2021 marked 100 years since Rosendal first opened its doors as a cinema. To mark this historic moment, Rosendal Theatre is launching Rosendal Kino, a special film programme that strives to ensure that the legacy of Rosendal as a cinema is kept alive. Each season, Rosendal Kino will select one or two focus artists, whose work will be screened across multiple events. The focus of Rosendal Kino for the coming seasons will be on artists whose work experiments and challenges the medium of film and video as a medium, whose work brings harder to hear voices and perspectives into the city, whose work would otherwise not be shown in Trondheim.

For the inaugural season of Rosendal Kino, the chosen artist is the extraordinary Lorna Boschman. Born in Canada in 1955, her work has never before been shown in Norway. Her work focuses on the topics of gender, community, as well as gay and butch culture in poetic, lyrical pieces where a generous approach to documentary combines with an unusual use of video effects. 

The first will be a screening that will take place during Trondheim Pride on September 9th. Three short films will be screened – each of which deals in different ways with experiences of being butch and lesbian. This event will be followed by a discussion – curated in collaboration with Skeiv Ungdom. The panel discussion begins immediately after the screening – and will be an alcohol free event.

BoyGirl
What happens to tomboys when they grow up? In BoyGirl, three women talk about childhood gender choices. Their experiences range from always being mistaken for a man to one who modelled based on her androgyny.

True Inversions
True Inversions creates its own dialectic on lesbian erotica while focusing on the differences between passions performed on and off camera, legal, social and personal forms of censorship, the motion of emotion and the eroticization of safe sex.

Butch/Femme In Paradise
This sexy lesbian fantasy film follows the moves of a sullen butch as she chases an elusive sex goddess. The work is a potent mix of fast paced dynamic editing and a strange richness of soundtrack. Butch/Femme In Paradise has been screened extensively at gay and lesbian festivals across North America and Europe. 

Presented by Rosendal Teater

×