http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/http://www.dansit.no/aktiviteter/thing-power/http://www.dansit.no/aktiviteter/sacrifice-while-lost-in-salted-earth/http://www.dansit.no/aktiviteter/kunstnersamtaler-host-2022/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

River Being – Marstein Olsen/Stierli/ Edginton/ Tamulynaite (NO/CH/GB/LT)

4. september 2022 - kl.13:00 4. september 2022 - kl.16:30 2 timer Gratis inngang Sted: Ved Nidelva Fullt program Forestillinger Visningsplattformer

River Being er en utendørs danseforestilling og levende lydinstallasjon som finner sted ved, i og langs elver som strømmer gjennom byer.

Dansekunstnerne Ingvild Marstein Olsen, Vera Ilona Stierli og Olivia Edginton sammen med musiker Guoste Tamulynaite besøker Trondheims transportåre, Nidelva. Forestillingen tar publikum nærmere elven i det utøverne gir Nidelva menneskelige egenskaper og understreker dens karakter. De gir elven en faktisk stemme gjennom lydbilde og fremhever dens kvaliteter med dans og kostyme.

Elver er en av de viktigste brikkene av jordkloden, de er vannets transportårer og gir friskt drikkevann, og opprettholder planetens biologiske mangfold. River Being ønsker å samle allmennheten rundt elver i deres nærområde, og gi anledning til å styrke, oppdage eller gjenopprette en relasjon til disse. Forestillingen viser en elv som ikke er et stillestående objekt, men et system i bevegelse og under forandring.

Utøverne skaper en visuell og auditiv tilstedeværelse som inviterer befolkningen i Trondheim til å stoppe opp, ta inn omgivelsene og møte Nidelva. I løpet av den to timers forestillingen inviteres publikum til å observere River Being så lenge de ønsker, bli værende eller komme tilbake til forestillingen, mens River Being sakte forflytter seg ned-/oppstrøms av elven.

Møtepunkt: Gåsaparken

Forestillingen følger elvestrømmen nedover, over Gamle Bybro og ender opp ved Piren.

 

Medvirkende

Koreografi & utøver: Ingvild Marstein Olsen, Vera Ilona Stierli, Olivia Edginton
Komposisjon & utøver: Guoste Tamulynaite 
Kostymedesigner: Giancarlo Bello
Produsent: Laura Schaffroth
Dramaturg: Tobias Eule
Co-produsent: DansiT 
Samarbeidspartnere: Dampfzentrale Bern, Off Planet Bern
Støttet av: Kultur Stadt Bern, Swisslos – Kultur Kanton Bern, Burgergemeinde Bern, Jubiläumsstiftung der Mobiliar Genossenschaft, Schweizerische Interpretenstiftung SIS, Oslo Kommune

Om kunstnerne

Ingvild Marstein Olsen jobber som utøvende og skapende dansekunstner med base i Oslo. Hun har utviklet et bredt internasjonalt kunstnerskap etter endt utdanning i London. Ingvild har bl.a utviklet verket Økohelter i samarbeid med kollektivet STICKY, og multimedia forestillingen SMACK (koreografert m/Stierli & Edginton), samt soloarbeidet In Series og En som lytter. Ingvild har vært utøver i større og mindre produksjoner fra improviserte, til dels improviserte og detaljerte koreografier med bl.a Katrine Kirsebom (CODA 2019), Panta Rei Danseteater, Rahel Vonmoos og Alison Curtis-Jones. Ingvild har en Master i Dance Performance (Transitions Dance Company) og Bachelor i Contemporary Dance, begge ved Laban.

Vera Ilona Stierli er en dansekunster fra Sveits. Hun har studert ved Palucca Hochschule für Tanz (BA) i Dresdenog med Kibbutz Contemporary Dance Company (apprenticeship), og videre ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London (MA). Vera jobber internasjonalt med prosjektbaserte dansekompanier, blant annet: Quizzical Körper i Tyskland og Cie Sabine Hausherr i Sveits. Siden 2016 har hun jobbet skapende i sammarbeid med andre dansekunstnere, arbeidet hennes kombinerer dans, performance, improvisasjon og somatisk arbeid.

Liv Edginton er en dansekunster – utøver og koreograf som jobber mellom London og Oslo. Liv har en dedikert praksis i det utøvende arbeidet som har tatt henne til internasjonale scener, både som kompanidanser og i det frie feltet. Siden 2017 har hun jobbet med Candoco Dance Company og fremført arbeidet til koreografene: Jeanine Durning, Yasmeen Godder, Trisha Brown Company, Jerome Bel, Eun Me Ahn, og Jo Bannon. Liv koreograferer og samarbeider i andre sammenhenger med kunstnere i Norge, Sveits og Storbritannia, hun har vist soloarbeidet sitt ved Londons ICA, Siobhan Davies Dance, og Gallery 223. Liv studerte Contemporary Dance (BA) ved Laban 2012-2015, og har en Master i Dance Performance fra Laban 2015-2016.

Guoste Tamulynaite er en Oslobasert pianist og komponist, utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun har en bachelor i klassisk utøvende piano, og avsluttet sommeren 2016 en prosjektbasert mastergrad viet improvisasjon, komposisjon og utforsking av alternative spillemåter. Guoste har komponert og framført musikk til en rekke musikk-, teater- og danseproduksjoner, som har turnert både i Norge og Europa. Prosjektene involverer blant annet Flakkande Røynd (koreografi av Rannei Grenne og Solveig Styve Holte, musikk av Anja Lauvdal og Heida Johannesdottir) og STATE (koreografi av Ingri Fiksdal, musikk av Lasse Marhaug).

www.riverbeing.site

English

River Being is an outdoor dance performance and live sound installation that takes place by, in and along rivers that flow through cities. Dance artists Ingvild Marstein Olsen, Vera Ilona Stierli and Olivia Edginton together with musician Guoste Tamulynaite work with Trondheim’s vein, the Nidelva. The performance takes the audience closer to the river as the performers give the Nidelva human qualities and emphasise its character. They move in relation and in dialogue with the river’s contours, sounds, rhythms, and movements, and give the river voice through soundscape and emphasise its traits with dance and costume.

Rivers are one of the most important systems on earth, they are the water’s transport arteries and provide fresh drinking water, and maintain the planet’s biological diversity. River Being wants to gather the general public around rivers in their local area, and provide an opportunity to strengthen, discover or restore a relationship to these bodies of water. The performance highlights that the river is not fixed, but a system in perpetual motion and change.

The practitioners create a visual and auditory presence that invites the people of Trondheim to stop, take in the surroundings and meet the Nidelva. During the two-hour performance, the audience is invited to observe River Being for as long as they wish, stay or return to the performance, while the work slowly migrates  down/up stream of the river.

 

About the artists:

Ingvild Marstein Olsen is a Norwegian dance artist, a performer and choreographer. Recently based in Oslo Ingvild works in Norway and also across the European dance scene. Ingvild has created the work Økohelter with the collective STICKY, a performance about the forest ecosystems. She has also created SMACK (co-choreographed Stierli, Edginton), and solo work In Series and En som lytter. Alongside Ingvild has worked with Panta Rei Danseteater in the multiple roles of performer, choreographer, and coordinator. She has performed in works, both outdoors, in galleries and on stage for choreographers such as; Katrine Kirsebom, Rahel Vonmoos and Alison Curtis-Jones. Ingvild graduated from Laban with a MA in Dance Performance and BA in Contemporary Dance.

Vera Ilona Stierli is a dance artist from Switzerland. She has studied at Palucca Hochschule für Tanz Dresden (BA) and with the Kibbutz Contemporary Dance Company (apprenticeship), and furthermore at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London (MA). Vera works internationally with project-based dance companies, which include: Quizzical Körper in Germany and Cie Sabine Hausherr in Switzerland. Since 2016 she creates own collaborative work combining dance, performance, improvisation and somatic work.

Liv Edginton is a dance artist — performer and choreographer working between London and Oslo. Liv is dedicated to the practice of performance and this work has taken her to international stages in both independent and dance company environments. Notably with Candoco Dance Company since 2017, Liv performs the work of makers: Jeanine Durning, Yasmeen Godder, Trisha Brown Company; and previously Jerome Bel, Eun Me Ahn, and Jo Bannon. Liv choreographs and collaborates in other contexts with artists in Norway, Switzerland, and the UK, she has shared her solo work at London’s ICA, Siobhan Davies Dance, and Gallery 223. Liv studied Contemporary Dance (BA) at Laban 2012-2015, and has an MA in Dance Performance from Laban 2015-2016.

Guoste Tamulynaite is an Oslo-based pianist and composer, educated at the Norwegian Academy of Music. She has a bachelor’s degree in classical piano, and in the summer of 2016 completed a project-based master’s degree devoted to improvisation, composition and exploration of alternative playing techniques. Guoste has composed and performed music for a number of music, theatre and dance productions, which have toured in both Norway and Europe. The projects include Flakkande Røynd (choreography by Rannei Grenne and Solveig Styve Holte, music by Anja Lauvdal and Heida Johannesdottir) and STATE (choreography by Ingri Fiksdal, music by Lasse Marhaug).

×