http://www.dansit.no/aktiviteter/flekker/http://www.dansit.no/aktiviteter/underneath-kollektivni/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2022/?preview_id=8878&preview_nonce=1f06f3babd&_thumbnail_id=9012&preview=truehttp://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Martine Petra

Rhythm is a Dancer – Janne Eraker (NO)

7. mai 2021 - kl.20:00 8. mai 2021 - kl.12:30 50 min 240/140/100 Sted: DansiT Fullt program Forestillinger

Rhythm is a Dancer er en samtidssteppdanseforestilling med rytmer og groove, utviklet med nye spilleregler og en utforskende, nysgjerrig holdning

Rhythm is a Dancer er en personlig forestilling med steppdanser Janne Eraker, som inviterer deg til å se og høre steppdansen på en ny måte. Her finner steppdansen nye former og uttrykk både i kropp, tekst, rom og objekter. Forestillingen inneholder både vaskeekte steppdans óg samtidsdans. Med ett bein i begge leire, navigerer Eraker mellom konvensjon, kultur og metode, og tar et selvbiografisk oppgjør med mytene og fiksjonene som ligger imellom dem.

Hun måler tid, rom og språk i akustiske verdier, og sporer opp lyd og klang under huden, på veggen, i klærne og i stemmen. Slik kan steppeskoene få nye roller, klær bli lydlige og rytmiske, rommet bli snudd på hodet og rytmen bli gjenskapt i noe romlig og visuelt.

Billetter

Foto

Om Janne Eraker

Janne Eraker er en norsk / tysk steppdanser virksom i bl.a. Norge, Nederland og Tyskland. Hennes bakgrunn er moderne og samtidsdans og hun er utdannet i Oslo, Rotterdam og New York. Hun fungerer som en slags dansende perkusjonist i ulike band og prosjekter, og utforsker steppdansens kunstneriske uttrykk innenfor sjangre som noisemusikk, folkemusikk og samtidsdans. Som dansekunstner eksperimenterer hun kontinuerlig i prosjekter som Rhythm is a Dancer, One Small Step, SLØY og Tap Noir. Hun danser i Sebastian Weber Dance Company i Leipzig, Tyskland, og leder Stepperiet i Oslo. Eraker mottok Arbeidsstipendet for yngre kunstnere i 2015, 2016 og 2018 og ble ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen i 2019.

Medvirkende

Stepp / dans / koreografi: Janne Eraker
Med dramaturgisk hjelp fra: Ingrid Berger Myhre, Siri Jøntvedt, David Parker, Hilde Rustad, Lidy Mouw, Ida Uvaas
Musikk: Basso Ostinato av Rodion Shchedrin
Co-produsert av: DansiT
Støttet av: Kulturrådet

ENGLISH

Rhythm is a Dancer is a contemporary tap dance performance with rhythm and groove, developed with a new set of rules and an exploratory, curious attitude

Rhythm is a Dancer is a personal performance by tap dancer Janne Eraker, who invites you to see and hear tap dance in a new way. In this work, tap dance finds new forms and expressions in body, text, space and objects. It contains both genuine tap dance and contemporary dance. With one leg in both fields, Eraker navigates convention, culture and method, and makes an autobiographical account of the myths and fictions that exists between them.

She measures time, space and language in acoustic values, and detects sound and timbres under the skin, on the wall, in her clothes and in her voice. In this way, the tapshoes can take on new roles, clothing becomes audible and rhythmic, the room is turned upside down and the rhythms are recreated in something spatial and visual.

Janne Eraker is a Norwegian / German tap dancer working in Norway, the Netherlands and Germany. Her background is modern and contemporary dance and she is educated in Oslo, Rotterdam and New York. She works as a kind of dancing percussionist in various bands and projects, and explores the artistic expression of tapdance in genres such as noise music, folk music and contemporary dance. As a dance artist, she is constantly experimenting in projects such as Rhythm is a Dancer, One Small Step, SLØY and Tap Noir. She dances in Sebastian Weber Dance Company in Leipzig, Germany, and leads “Stepperiet” in Oslo. Eraker received the Young Artists Work Scholarship in 2015, 2016 and 2018 and joined the Acting and Dance Alliance in 2019.

CREDITS:

Stepp / dance / choreography: Janne Eraker
With dramaturgical help from: Ingrid Berger Myhre, Siri Jøntvedt, David Parker, Hilde Rustad, Lidy Mouw, Ida Uvaas
Music: Basso Ostinato by Rodion Shchedrin
Co-produced by: DansiT
Supported by: Kulturrådet

×