http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/aktiviteter/resisting-extinction-bodycartography-project/
02.09-05.09: Resisting Extinction – BodyCartography Project

Resisting Extinction – BodyCartography Project / Olive Bieringa og Otto Ramstad

2. september 2021 - kl.14:00 3. september 2021 - kl.14:00 4. september 2021 - kl.12:00 5. september 2021 - kl.12:00 Gratis Sted: Ladestien (ved Ladekaia) Fullt program Forestillinger Visningsplattformer

Når: 2.-3. september fra kl. 14:00 / 4.-5. september fra kl. 12:00
Sted: Ladestien v/Ladekaia
Språk:
Engelsk og/eller norsk
Pris: Gratis – Se tidsplan under for å booke tid

— FORESTILLINGENE 02.09 ER DESSVERRE AVLYST PÅ GRUNN AV VÆRET. —

Resisting Extinction tilbyr praksiser for å leve og dø sammen på en skadet jord. Vi lever i en krisetid, både sosialt og miljømessig. BodyCartography Project inviterer publikum til å praktisere oppmerksomhet, og møte ukjente utfordringer gjennom å finpusse våre ferdigheter til å improvisere, føle og være mottakelige, og stole på at kroppene våre har ressursene til å forhandle, overleve og blomstre. Å anerkjenne økologisk sorg som en legitim respons på økologisk tap av flere arter, er et viktig steg i å humanisere krisen og dens virkninger, og for å utvide vår forståelse av hva det vil si å være menneske og å overleve i dette raskt skiftende landskapet.

Resisting Extinction utfolder seg som intime forestillinger og sørge-praksiser langs sjøkanten ved Ladestien. Publikumer kan:

Booke en “weather walk” en en-til-en forestillingsreise gjennom landskapet, der vi transformerer småprat om været til større samtaler om klimakrisen.

Besøke “the missing” en usynlig forestilling som flimrer i periferien av bevisstheten, hvor et kritisk truet flerartet vesen hjemsøker landskapet.

Bli med på “grieving practice” Kan vi, og burde vi, sørge over vår egen potensielle utryddelse?

Tidsplan og billetter

weather walk:
Ny forestilling starter hver hele og halve time, 1 gratisbillett pr. tidspunkt:

Torsdag 2. september og fredag 3. september mellom kl. 14.00 og 19:30:
14.00/ 14.30/ 15.00/ 15.30/ 16.00/ 16.30/ 17.00/ 17.30/ 18.00/ 18.30/ 19.00/ 19.30

Lørdag 4. september og søndag 5. september mellom kl. 14.00 og 17:30:
14.00/ 14.30/ 15.00/ 15.30/ 16.00/ 16.30/ 17.00/ 17.30
Book tid:
(AVLYST) Torsdag 2. sept Fredag 3. sept  Lørdag 4. sept Søndag 5. sept

grieving practice:
Vises hver hele time, 25 gratisbilletter pr. tidspunkt:

Torsdag 2. september og fredag 3. september mellom kl. 14:00-19:00:
kl. 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00

Lørdag 4. september og søndag 5. september mellom kl. 14:00-17:00:
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00
Book tid:
(AVLYST) Torsdag 2. sept Fredag 3. sept  Lørdag 4. sept Søndag 5. sept

the missing:
pågår kontinuerlig mellom kl. 14:00 – 20:00

Om BodyCartography Project

Olive Bieringa and Otto Ramstad har samarbeidet som The BodyCartography Project i 23 år. Arbeidet deres har blitt fremført på; Oslo International Teater Festival, Kulturataten’s SAMMEN–om-GATA, San Francisco Museum of Modern Art, Lyon Opera Ballet, Dance Theatre Workshop, Performance Space 122 og American Realness, NYC, Walker Art Center,  Minneapolis, TBA/Portland Institute of Contemporary Arts,  Anti-Festival, Finland, Cinedans, Amsterdam og flere internasjonale kontekster. Arbeidet deres er også en del av den permanente samlingen ved Te Papa Tongarewa National Museum of New Zealand. ​​De er stipendmottakere fra Foundation for the Arts, McKnight Foundation, Jerome Foundation and Bush Foundation.

www.bodycartography.org

Medvirkende

Olive Bieringa er en dansekunstner fra Aotearoa/New Zealand som for tiden er doktorgradsstipendiat ved University of the Arts i Helsinki.

Otto Ramstad er en dansekunstner fra Minnesota, USA og har en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Medskapende utøvere: Maria Lothe, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Ornilia Ubisse, Hanna Filomen Mjåvatn, Kristina Gjems, Otto Ramstad, Olive Bieringa og Nina Wollny.

Støttet av / samarbeidspartnere: Oslo kommune, Kulturrådet, KORO – Kunst i offentlig Rom, SITE Nordic Residency (Sverige), Klimahuset, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgard.

FOTO

ENGLISH

When 2.-3. september fra kl. 14:00 / 4. – 5. september fra kl. 12:00
Where: Ladestien, by Ladekaia
Språk:
English, and/or Norwegian
Price: Free – (more info about reservations will be announced). 

Resisting Extinction offers practices for living and dying together on a damaged earth. We are living in a time of crisis, both social and environmental. BodyCartography Project invites our audiences to practice engagement, to meet unknown challenges by honing our skills to improvise, to feel, and to be receptive and trust that our bodies have the resources needed to negotiate, survive, and thrive. Recognizing our ecological grief as a legitimate response to ecological multi-species loss is an important next step in humanizing this crisis and its related impacts, and for expanding our understanding of what it means to be alive and to survive in this swiftly transforming moment.

Resisting Extinction will take the form of intimate performances and grieving rituals along the waterfront at Ladestien. Audiences can:
– Book a “weather walk” a one-on-one performance journey. We will transform our small talk about the weather into big talk about the climate emergency.
– Visit the “the missing” an invisible performance that flickers on the periphery of our consciousness where a critically endangered multi-species being haunts the landscape.
– Join a grieving practice. Can and should we grieve our own potential extinction?

About the artists:

Olive Bieringa and Otto Ramstad have been collaborating as the BodyCartography Project for 23 years. Their work has been performed at Oslo International Theater Festival, Kulturataten’s SAMMEN–om-GATA, San Francisco Museum of Modern Art, Lyon Opera Ballet, Dance Theatre Workshop, Performance Space 122 and American Realness, NYC, Walker Art Center,  Minneapolis, TBA/Portland Institute of Contemporary Arts,  Anti-Festival, Finland, Cinedans, Amsterdam and many other contexts internationally. Their work also lives in the permanent collection at Te Papa Tongarewa National Museum of New Zealand. ​​They are fellowship recipients from Foundation for the Arts, McKnight Foundation, Jerome Foundation and Bush Foundation. Learn more about BodyCartography at www.bodycartography.org
Olive Bieringa is a dance artist from Aotearoa/New Zealand who is currently a Doctoral candidate at University of the Arts in Helsinki.
Otto Ramstad is a dance artist from Minnesota, USA who holds an MA in choreography from KHiO.
Co-creating performers: Maria Lothe, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Ornilia Ubisse, Hanna Filomen Mjåvatn, Kristina Gjems, Otto Ramstad, Olive Bieringa and Nina Wollny.

Funders and partner: Oslo Municipality, Kulturrådet, KORO – Public Art Norway, the Nordic residency at SITE in Farsta (Sweden), Klimahuset, Natural History Museum, University of Oslo, Norskfolkemuseum, Bygdø Kongsgard.

Schedule

Weather walk: 2 performances per hour, one on the hour and on the half hour. 1 audience pr. walk:
Kl. 14.00 / 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30  / 17.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30

Grieving practice: every hour on the hour for up to 25 people
Kl. 14.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00

The missing: Ongoing from 14 – 20

 

×