http://www.dansit.no/utlysninger/open-call-to-be-given-over/http://www.dansit.no/residens/ronald-belaza-walls/http://www.dansit.no/aktiviteter/konsert-oy/http://www.dansit.no/aktiviteter/normal/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/aktiviteter/kulturnatt-pa-dansit/
Få med deg Kulturnatt på DansiT! Foto: Jan Khür

Kulturnatt på DansiT

16. september 2016 - kl.17:00 4,5 timer Fullt program Kurs og samtaler Visningsplattformer

DansiT – Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag holder åpent hus i anledning Kulturnatt!

Det vil bli workshops, forestillinger, foredrag og konsert.

Velkommen til store og små!

Program

17.00: Rabalderdans for barnehagebarn og familier

Rabalderdans inviterer til dans for hele familien i anledning Kulturnatt! Rabalderdans er et gratis tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder. Gjennom ledet improvisasjon og øvelser utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans – “kroppens språk” – er i fokus som samspill og lek. Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna.

rabalder

18.00: Forestilling: søstrene Thun og Danselaboratoriet + presentasjon DansiT

Oss imellom – Søstrene Thun

I «Oss imellom» åpner søstrene Emilie og Lisa døren på gløtt inn til en verden hvor det lever to mennesker som vet absolutt alt om hverandre – og samtidig ingen verdens ting. De etterstreber å gjøre sitt aller beste hele tiden, samtidig som de egentlig bare prøver å holde seg unna trøbbel. Holde seg unna det som er ubehagelig og litt kleint. Men når alt kommer til alt, hvem er det egentlig de prøver å lure..? Hva er det vi mennesker prøver så hardt å skjule for hverandre hele tiden? Stykket, som enda er et work-in-progress, kaster et blikk på relasjoner – både den helt nære og personlige relasjonen mellom to søstre, men også relasjonen til og mellom folk flest.

Du & Du – Danselaboratoriet

«Du & Du» er en rekke korte koreofier og improvisasjoner skapt av Danselaboratoriets kompani. Danselaboratoriet er en plass for improvisasjon, eksperiment og nye oppdagelser i dans. Danselaboratoriet har fokus på møter mellom ulike mennesker i dans, og utgangspunktet er at alle som er interesserte i dans kan bidra. Les mer om Danselaboratoriet her.

Presentasjon av DansiT

DansiT – Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag er et regionalt senter for dansekunst. Daglig leder Arnhild Staal Pettersen vil gi en kort presentasjon av DansiT, og av høstens forestillinger.

http://www.dansit.no/aktiviteter/kulturnatt-pa-dansit/

Få med deg Kulturnatt på DansiT

19.00: Forelesningen ”Døden – og livet etterpå”

200 milliarder og 1 er en forestilling av Incluisve Dance Company for ungdommer og voksne om vår biologiske kropp, om liv, død og kamp, om det å ha og det å miste, om at vi er en del av universet og om at livet alltid går videre.

200 milliarder og 1 er også et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Program for lærerutdanning, NTNU. Prosjektet søker å kombinere naturfag, kunstfag og religionsfag for å fremme praktisk, variert og flerfaglig undervisning i ungdomsskolen. To ungdomsskoler i Trondheim deltar i prosjektet høsten 2016. Forelesingen ”Døden – og livet etterpå” av biolog og naturfagdidaktiker Alex Strømme er en estetisk, naturfaglig forelesing som inngår i prosjektet og som ungdomsskolene får besøk av.

For hvert enkelt individ er livet definert som utviklingen fra unnfangelse til død. For «livet» i vid forstand kan døden likevel sees på som begynnelsen til nytt liv. Forelesningen tar opp hva som skjer med mennesker, planter og dyr når de dør, men også hvordan alt går inn i livets store kretsløp. Kan vi ha nytte av denne kunnskapen? Kan den bidra litt til å svare på det store spørsmålet: «Hva er et menneske»?

På Kulturnatt holder Alex Strømme forelesingen, mens flere fra prosjektgruppen deltar i en etterpåfølgende presentasjon av hele prosjektet og samtale med publikum. Forelesningen ”Døden – og livet etterpå” er et samarbeid mellom DansiT, Inclusive Dance Company og Program for lærerutdanning, NTNU.

Forestillingen vil vises 7. og 8. oktober på Teaterhuset Avant Garden.

Inclusive Dance Company
Inclusive Dance Company har base i Trondheim, og består av dansekunstnerne Tone Pernille Østern, Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea i samarbeid med andre kunstnere og fagpersoner. Kompaniet er en kunst- og samfunnsaktør som ønsker å utvikle og utfordre formspråket i dans, og hva dans kan være i dialog med en samtid i stadig bevegelse og endring. De lager forestillinger for alle aldersgrupper og har spilt i Norge, Norden og Argentina.

Les mer her.

http://www.dansit.no/residens/inclusive-dc-200-milliarder-og-1/

Inclusive DC er i residens med «200 milliarder og 1»!

20.00: Tangokonsert med El Brote

El Brote er en duo bestående av Natalia Cesari and Luis della Mea. De fremfører et utvalg av tango og folklore fra Argentina, som fanger den nostalgiske følelsen og lidenskapen fra deres hjemland.

tango

21.00: Performance med Loan TP Hoang/CrotonicX

CrotonicX fremfører “seeking satori” – en ritualperformance med scenekunstner Loan TP Hoang.

SEEKING SATORI
A thunderclap under the clear blue sky
All beings on earth open their eyes;
Everything under heaven bows together;
Mount Sumeru leaps up and dances.
– Wumen –

Dancer: Loan TP Hoang
Sound: URensemblet

Om Loan TP Hoang

Loan TP Hoang, født i Vietnam, er artist og kunstnerisk guide for CrotonicX. Hun har bakgrunn fra den transkulturelle teaterskolen Nordic Black TheatreSchool og kulturhuset Hausmania. I over 15 år har hun studert dans og bevegelse med 5 Rytmer lærere som Hege Gabrielsen, Alain Allard og Yacoov D Khan både i Norge og i utlandet. Parallelt med dette har hun også medvirket som medskapende danser/skuespiller/sanger i produksjoner med Cirka Teater, Trøndelag teater, Teater OperaOmnia, og jobbet med koreografer som Lise Eger, Indra Lorentzen og Sølvi Edvardsen.

performancekulturnatt

×