http://www.dansit.no/events/kurs/http://www.dansit.no/residens/kompani-morell-forelska/http://www.dansit.no/utlysninger/ledig-residens/http://www.dansit.no/utlysninger/open-call-vinvalsen-trondheim/http://www.dansit.no/aktiviteter/konferanse-futures-of-dance-educations-opportunities-and-challenges/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Daniel Almli

Konferanse: Future(s) of Dance Education(s): Opportunities and Challenges

23. april 2020 - kl.00:00 24. april 2020 - kl.00:00 25. april 2020 - kl.00:00 3 dager Sted: NTNU Fullt program Kurs / samtaler Multiplié dansefestival

Velkommen til en internasjonal konferanse for dansekunstnere, lærere og forskere innen danseopplæring i førskole, grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, kulturskole, privat danseskole og andre utdanningsmiljøer. Konferansen arrangeres av Avdeling for Lærerutdanning ved NTNU, i samarbeid med CERADA Uniarts Helsinki , Kunsthøgskolen i Stockholm – DOCH og SANS – Senter for dansepraksis (tidligere Dans i skolen). Konferanseprogrammet er co-produsert av DansiT og finner sted under Multiplié dansefestival 2020.

Mål med konferansen

Danseopplæringens funksjon endrer seg i takt med sosiale, kulturelle og politiske endringer. Derfor er det betimelig å reflektere kritisk over og tilpasse pedagogiske praksiser i dans. Slike refleksjoner omhandler for eksempel livslang læring, motstandsdyktighet, kroppslig og helhetlig læring, men også den individuelle viljen til å ta risiko. konfrontere vanlige arbeidsmetoder og gå ut over normative grenser. Med denne konferansen ønsker vi å belyse dansens kraft i samfunnet og i folks liv. Basert på dagens interesser i potensialet for kunstutdanning, har konferansen som formål å belyse forskning og praksis som fokuserer på disse sakene og fasilitere muligheten til å styrke feltet og utveksle kunnskap. Opprettelsen av nye nettverk fører forhåpentligvis til at nye forskningsprosjekter initieres. Å forestille seg mulige og alternative fremtider hjelper oss med å ta informerte steg i å bygge nye muligheter for dans, danseutdanning og forskning på danseutdanning i mange ulike sammenhenger.

Viktige datoer

  • 1. juni 2019: Frist for innsending av bidrag til konferansen
  • 1. august 2019: Svar på innsendinger
  • 15. september 2019: Frist Early Bird registrering til konferansen
  • 1. november 2019: Registreringen til konferansen stenger

Forskere og danselærere er velkommen til å søke om å delta med bidrag til konferansen. Les mer om konferansen og kriterier HER

×