http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Andreas-Laugstad Leonardsen

Jakob – Tony Tran (NO)

8. oktober 2021 - kl.19:00 9. oktober 2021 - kl.19:00 45 min 90/180/120/100 Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program Forestillinger Barne- og ungdomsprogram Dansenett Norge

Passer fra 14 år

En fysisk, leken og ydmyk forestilling som utforsker kompleksiteten i en relasjon, og bryter med de tradisjonelle framstillingene av intimitet mellom menn.

Jakob er en forestilling for to mannlige utøvere som utforsker et avhengighetsforhold mellom to mennesker, og den friksjonen og maktforskyvningen som oppstår mellom dem. Det er også en studie av et emosjonelt forhold bestående av to menn, og den maskuline intimiteten som skildres handler ikke nødvendigvis om det romantiske eller det seksuelle, men omfavner alle typer relasjoner.

I duetten Jakob fortsetter Tran sin pågående undersøkelse av makt og identitet i menneskelige relasjoner. Hvordan påvirker relasjoner og dualitet, – det at vi ikke lenger er alene, de valgene vi tar som enkeltindivider? Hvordan former dette vår oppførsel og våre individuelle handlinger? Hvordan møter vi den andre?

Tony Tran og Knut Vikstrøm Precht inviterer publikum inn i en leken og fysisk koreografi som undersøker hvordan en relasjon kan være begrensende, frigjørende, støttende og destruktiv på samme tid. Publikum blir med på en utforskning av både utøvernes og egne grenser for intimitet, vennskap og kjærlighet, og spenningen som ligger i overgangen mellom alle disse fasene og følelsene. Stykket bryter samtidig med den tradisjonelle fremstillingen av maskulinitet og de konvensjonelle forventningene til kjønnsrollene. Forholdet som skildres i Jakob fremstår som ydmykt og ekte, understøttet av et utforskende og metaforisk kroppsspråk.

Forestillingen presenteres av DansiT i samarbeid med Dansenett Norge

Billetter

Medvirkende

Koreografi: Tony Tran
Skapelse og utøvere: Tony Tran & Knut Vikstrøm Precht
Dramaturgi: Thomas Schaupp
Musikk komposisjon: Magnus Bugge
Lysdesign: Tobias Leira
Foto: Jacob-Andreas Leonardsen

Støttet av: Nordisk Kulturfond, SPENN, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Oslo Kommune, Fond for utøvende kunstnere, i-Portunus

Foto

English

For everyone from 14 year!

Jakob is a performance for two male practitioners who explore a relationship of dependence between two people, and the friction and shift of power that occurs between them.

It is also a study of an emotional relationship consisting of two men, and the masculine intimacy depicted is not necessarily about the romantic or the sexual, but embraces all types of relationships.

In the duet Jakob, Tran continues his ongoing exploration of power and identity in human relationships. How do relationships and duality, the fact that we are no longer alone, affect the choices we make as individuals? How does this shape our behavior and our individual actions? How do we meet the other?

Languager: nonverbal
Presented by DansiT in collaboration with Dansenett Norge

×