http://www.dansit.no/residens/hagen-standal-to-ma-man-vaere/http://www.dansit.no/aktiviteter/impossible-actions/http://www.dansit.no/aktiviteter/your-shadow/http://www.dansit.no/events/multiplie/http://www.dansit.no/aktiviteter/chotto-xenos/http://www.dansit.no/aktiviteter/no-excuses-no-limits/http://www.dansit.no/aktiviteter/dip-into/http://www.dansit.no/aktiviteter/displaced-shadows/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Martin Atanasov / Radar Sofia

IMPOSSIBLE ACTIONS – Yasen Vasilev (BG)

11. februar 2022 - kl.19:00 12. februar 2022 - kl.19:00 1 time Pay what you can 80-250 Sted: Rosendal Teater - Sal 1 Fullt program Forestillinger

IMPOSSIBLE ACTIONS utføres av en gruppe utøvere som gjennom en rekke oppgaver forsøker å teste og re-forestille seg kroppens grenser og funksjoner, og dekonstruere (u)bevisste bevegelsesvaner. Arbeidet har som mål å frigjøre kroppen og bevegelsene fra betydninger som er pålagt dem.

Presenteres av DansiT i samarbeid med Rosendal Teater og Lademoen Kunstnerverkseder

Billetter

English

IMPOSSIBLE ACTIONS puts a group of performers through a series of tasks that aim to test and re-imagine the limits and functions of the body and deconstruct (un)conscious habits of movement. The work aims to liberate the body and its movements from meanings imposed on them.

×