http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/aktiviteter/groove-marianne-kjaersund-no/
Kulturnatt 2021: Groove – Marianne Kjærsund

Groove – Marianne Kjærsund (NO)

17. september 2021 - kl.19:00 18. september 2021 - kl.19:00 40 min 240/140/100 Sted: Lademoen Kirke Fullt program Forestillinger Dansenett Norge

Fem dansere og en musiker jakter på urrytmen, selve grooven. Du vet, den følelsen som oppstår når du hører musikk som gjør at du ikke klarer å sitte stille

Vi lever i rytmer. Med pusten, hjertet og i våre løpende steg. Dette er også utgangspunktet for Groove, som er en danseforestilling, en konsert og et entusiastisk band alt i ett! Fem samtidsdansere, én trommeslager og 16 trommer inntar scenen for lekent å undersøke det grunnleggende instinktet mennesket har for rytme eller groove. Det er den følelsen som oppstår i kroppen når du hører musikk som gjør at du ikke klarer å sitte stille eller ser en bevegelse du bare må prøve selv.

Bakgrunnen for stykket er initiativtakerne Marianne Kjærsund og Elisabeth Nessets interesse for hva groove kan være, sammen med teamets begeistring over å spille trommer. Hvordan det å kjenne en rytme ved å spille den også kan manifesteres som bevegelse. Forestillingen er bygget opp som en livekonsert med en rekke låter, som har blitt til gjennom improvisasjon med dans og trommer. Alt materiale, både bevegelse og lyd, bygger på hver enkelt utøvers personlige følelse av nettopp groove.

Grunntanken bak forestillingen er at rytme og bevegelse er noe universelt. Det er noe som fungerer på tvers av aldersgrupper og bakgrunn, der det å bevege seg sammen til den samme rytmen kan være en utømmelig kilde til energi og glede. Arbeidet utfordrer også hva musikalitet kan være, og hvordan den enkeltes musikalitet og rytme påvirker fellesskapet. Forestillingen byr på et generøst musikalsk nærvær, der det kan bli fristende for både store og små å trampe takta og bli med.

Billetter

*Det inviteres til en gratis kunstnersamtale med Marianne Kjærsund på Mesanin fredag 17. september, kl. 17:00, som en del av Kulturnatt Trondheim 

Reserver plass til Baksnakk – Groove

Forestillingen presenteres i samarbeid med Dansenett Norge

Medvirkende

Idé og konsept: Marianne Kjærsund
Musikalsk ledelse: Elisabeth Nesset
Utøvere: Elisabeth Nesset, Maja Roel, Gry Bech-Hanssen, Pernille Holden, Katja Schia og Marianne Kjærsund
Kostyme: Tatjana Andreeva
Foto: Rune Ottarsen, Simen Dieserud Thornquist
Støttet av: Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Fond for lyd og bilde og Fritt Ord
Co-produsert av: Rosendal Teater, BIT Teatergarasjen og Festspillene i Bergen

ENGLISH

Five dancers and a musician hunt for the primordial rhythm, the groove itself. You know, the feeling that comes when you hear music that makes you unable to sit still

We live in rhythms. With the breath, the heart and in our running steps. This is the starting point for Groove, which is a dance performance, a concert and an enthusiastic band all in one! Five contemporary dancers, one drummer and 16 drums take the stage to playfully examine the basic instinct man has for rhythm or groove. It is the feeling that occurs in the body when you hear music that makes you unable to sit still or see a movement you just have to try for yourself.

This work is the result of the initiators´ Marianne Kjærsund and Elisabeth Nesset shared interest in what groove can be, together with the team’s enthusiasm for playing drums. How to feel a rhythm by playing it can also be manifested as movement. The performance is structured as a live concert with a number of songs, which have been created through improvisation with dance and drums. All material, both movement and sound, is based on each individual’s personal feeling of just groove.

* Free artist talk with Marianne Kjærsund at the Mesanin Friday 17. September, at 17:00, as a part of Kulturnatt Trondheim 

The performance is presented in collaboration with Dansenett Norge

Credits:
Idea and concept: Marianne Kjærsund
Musical direction: Elisabeth Nesset
Performers: Elisabeth Nesset, Maja Roel, Gry Bech-Hanssen, Pernille Holden, Katja Schia og Marianne Kjærsund
Costume: Tatjana Andreeva
Photo: Rune Ottarsen, Simen Dieserud Thornquist
Supported by: Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Fond for lyd og bilde og Fritt Ord
Co-prodused by: Rosendal Teater, BIT Teatergarasjen og Festspillene i Bergen

 

×