http://www.dansit.no/residens/fredrik-petrov-folklore/http://www.dansit.no/aktiviteter/quantum-entanglement/http://www.dansit.no/aktiviteter/utsatt-sacrificing-motorpsycho-og-impure-company-no-ir/http://www.dansit.no/aktiviteter/circus-absence/http://www.dansit.no/aktiviteter/penga-eller-livet-et-fagprogram-om-a-forvalte-resurser-og-skape-en-baerekraftig-kunstnerkarriere/http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

Filmkonsert: Brudeferden i Hardanger

3. september 2021 - kl.19:00 1 time, 45 min. 240/140/100 Sted: Rosendal Teater - Sal 1 Fullt program Forestillinger

Brudeferden i Hardanger av Ugress, Krakow, 9 grader nord, Ali Omar og Børsheim

I 2021 feirer Rosendal 100 år og vi gjør hyllest til Rosendals historie med en storslagen filmkonsert av Gisle Martens Meyer. Her møter elektronika, metal, world, folk og pop den episke norske stumfilmen Brudeferden i Hardanger. 

Brudeferden i Hardanger er et storslått filmverk fra 1926 av Rasmus Breistein som startet en nasjonalromantisk glansperiode i norsk film. Brudeferd og bunad er riktignok vesentlige elementer i filmen, men den tar i store trekk også for seg hverdagen til bygdefolk i en periode da utvandring, utvikling og urbanisering redefinerte norsk kultur. Gjennom migrasjon, globalisering, åpne landegrenser med Europa, og en digital, verdensomspennende kultur eksisterer vi i dag mer som komplekse individer i en global, mediert virkelighet, enn som stedbundne etniske vesener

Ved å sette sammen et ensemble artister fra ulike bakgrunner, som alle er representative for norsk musikk i dag, søker Meyer å redefinere det “nasjonalromantiske” i dette verket.

Billetter

Presenteres av Rosendal Teater i samarbeid med Cinemateket 

Medvirkende

Komponert av: Gisle Martens Meyer, Annlaug Børsheim, Kjartan Grønhaug, René Misje, Mira Thiruchelvam
Fremført av: Ugress (Gisle Martens Meyer), 9 grader nord (Mira Thiruchelvam, Dipha Tiruchelvam, Jakob Sønnesyn, Jakob Sisselson Hamre), Krakow (Kjartan Grønhaug, René Misje), Nasra Ali Omar
Tekniker: Michael Bjørnaali
Søttet av: Kulturrådet, Bergen Kommune, NOPA

ENGLISH

In 2021, Rosendal celebrates 100 years and we pay homage to Rosendal´s history with a magnificent film concert by Gisle Martens Meyer. Here, electronics, metal, world, folk and pop meet the epic Norwegian silent film Brudeferden in Hardanger.

Brudeferden i Hardanger is a magnificent film work from 1926 by Rasmus Breistein that started a national romantic heyday in Norwegian film. The honeymoon and the national costume are admittedly essential elements in the film, but it is also a film about the everyday life of villagers during a period when migration, societal change and urbanization redefined Norwegian culture. The realities of Norwegian society today are vastly different to those portrayed in the film. Hugely influenced by migration, globalization, open borders with Europe and digital culture, Norway today is made up of complex intersectional identities, shaped by a global, mediated reality, more than place-bound ethnic identities.

By putting together an ensemble of artists from different backgrounds, who are all representative of Norwegian music today, Meyer seeks to redefine the «national romantic» in this work. 

Credits:

Composed by: Gisle Martens Meyer, Annlaug Børsheim, Kjartan Grønhaug, René Misje, Mira Thiruchelvam
Performed by: Ugress (Gisle Martens Meyer), 9 grader nord (Mira Thiruchelvam, Dipha Tiruchelvam, Jakob Sønnesyn, Jakob Sisselson Hamre), Krakow (Kjartan Grønhaug, René Misje), Nasra Ali Omar
Technician: Michael Bjørnaali
Supported by: Kulturrådet, Bergen Kommune, NOPA

Presented by Rosendal Teater in collaboration with Cinemateket

×