http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/http://www.dansit.no/aktiviteter/thing-power/http://www.dansit.no/aktiviteter/sacrifice-while-lost-in-salted-earth/http://www.dansit.no/aktiviteter/kunstnersamtaler-host-2022/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger

CIRCUIT / Aband(on)ed – Danseteateret & Danselaboratoriet (NO)

17. november 2022 - kl.19:00 18. november 2022 - kl.19:00 Betal det du kan 75kr – 250kr Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 1 Fullt program Forestillinger

Møt de lokale dansekompaniene Danselaboratoriet og Danseteateret i en «double bill» bestående av to koreografier som begge orienterer seg rundt et enkelt objekt/materiale.

Danseteateret presenterer CIRCUIT av gjestekoreograf Nønne Mai Svanholm (DK) – et verk sentrert rundt en diger speilkule basert på vekslende rotasjoner, vendinger, sirkler og spiraler, der forandring sakte kommer frem. 

Danselaboratoriet viser Aband[on]ed av kunstnerisk leder Ingeborg Dugstad Sanders – en undersøkelse av det kroppsliggjorte forholdet mellom fangenskap og frihet innen samfunnets grenser, der treningsbånd brukes som en symbolsk rekvisitt i utforskingen av tematikken.

Billetter

Om Danselaboratoriet og Danseteateret

Danseteateret og Danselaboratoriet er to lokale dansekompanier for voksne bestående av henholdsvis seniordansere og voksne dansere med funksjonsvariasjoner, som eksperimenterer med, utforsker og skaper samtidsdans i møte mellom ulike mennesker med fokus på improvisasjon, koreografi og eksperimentelle møter gjennom dans. Begge kompaniene er en del av DansiT.

www.danselaboratoriet.no

English

Two choreographies both oriented around a single object/material: Danseteateret presents CIRCUIT by Nønne Mai Svanholm – a work centered around a huge mirror ball based on alternating rotations, turns, circles and spirals, where change slowly emerges. Danselaboratoriet shows Aband[on]ed by Ingeborg Dugstad Sanders – where exercise bands are used as a symbolic prop in the exploration of the embodied relationship between entrapment and freedom within the boundaries of society.

×