http://www.dansit.no/hjem/om-dansit/http://www.dansit.no/aktiviteter/thing-power/http://www.dansit.no/aktiviteter/sacrifice-while-lost-in-salted-earth/http://www.dansit.no/aktiviteter/kunstnersamtaler-host-2022/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
http://www.dansit.no/aktiviteter/birds-of-ill-omen/
Torsdag 8. & fredag 9. september: Birds of Ill Omen med Corentin JPM Leven

Birds of Ill Omen – Corentin JPM Leven (FR/NO)

8. september 2022 - kl.19:00 9. september 2022 - kl.19:00 60 min Betal det du kan 75kr – 250kr Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program Forestillinger

«One must live to build one´s house and not build one´s house to live in (…) And besides, for one «living» shell, how many dead ones there are! For one inhabited shell, how many are empty!» – Gaston Bachelard

I sin første forestilling, «+ -», utforsket Corentin JPM Leven sin egen sorg knyttet til HIV. I Birds of Ill Omen tar han steget videre og ser på andre problemstillinger knyttet til HIV, hvor han undersøker forholdet mellom selvdefinert identitet, som avviker fra det normative, og identitet som et resultat av medisinske vurderinger.

Historisk har den homofile blitt plassert som en skikkelse som forstyrrer naturens orden og som kan straffes fra høyere vrede. Hvordan kan den skeive kroppen identifisere seg selv når den på den ene siden har blitt definert av medisinen og på den andre av folkelig fabulering? Gjennom sin egen HIV-diagnose problematiserer Leven sykeliggjøringen av den skeive kroppen og de mange rollene han med diagnosen må fylle både sosialt og i LHBTQ+-miljøet.

I denne visuelle forestillingen skapes et rom fylt av minner og ønsker om en individuell homofil kropp. Et sted mellom byggingen av monument og minnemarkering, mellom vitenskap og selvidentifisering.

Corentin JPM Leven er en scenekunstner som jobber både som regissør, scenograf og skuespiller. Arbeidene hans er sterkt forankret i queermiljøets arv og historie. Leven har jobbet med blant annet CocoRosie og Ulf Nilseng.

Presenteres i samarbeid med Trondheim Pride

Velkommen til kunstnersamtale med Ulf Nilseng rett etter forestillingen på torsdag!

Billetter torsdag 08.09.2022    Billetter fredag 09.09.2022

Medvirkende

Utøver: Corentin JPM Leven
Scenografi: Ann Mirjam Vaikla
Komponist, musiker: Kim Reenskaug / Wow Sailor
Fysisk rådgiver: Ulf Nilseng
Co-produsenter: Narva Art Residency, Black Box teater, DansiT
Støttet av: Kulturrådet, Fritt Ord, Oslo kommune, Fond for lyd og bilde, Fond for Utøvende Kunstnere

Om Corentin JPM Leven

Corentin JPM Leven (f. 1993) er en fransk kunstner som jobber og bor i Oslo. Hans kunstnerskap går på tvers av flere uttrykk som teater, scenografi og visuell kunst. I kunsten sin jobber han med ulike problemstillinger, historier, rom og estetiske uttrykk knyttet til queer, og arbeidet hans er sterkt forankret i queer-miljøets arv og historie. Forestillingen “+-”, som portretterte Corentins egen historie med hiv, fikk strålende mottagelser fra presse og publikum etter sin verdenspremiere i 2020. I Mars 2022, premierte «Birds of Ill Omen»på Blackbox teater, i Oslo.

English

“One must live to build one´s house and not build one’s house to live in (…) And besides, for one «living» shell, how many dead ones there are! For one inhabited shell, how many are empty!” – Gaston Bachelard

In his first performance, + -, Corentin JPM Leven explored his own grief related to HIV. In Birds of Ill Omen, Leven directs his work towards other HIV related issues, examining the relationship between self-defined identity, and identity as a result of medical assessment.

Historically, the Queer body has been placed as a figure who disturbs the order of nature and who can be punished by higher wrath. How can the queer body identify itself when, on the one hand, it has been defined by medicine and on the other by popular fabulation? Through his own HIV diagnosis, Leven problematizes the medicalization of the queer body and the many roles he, as HIV positive, must play both socially and in the LGBTQ+ environment.

This visual performance sets itself in a space filled with memories and desires for the individual Queer body. A place between the construction of a monument and a memorial, a space between science and self definition.

Corentin JPM Leven is a performance artist who also works as a director, scenographer and actor. His work is strongly rooted in the heritage and history of the queer community. Leven has worked with, among others, CocoRosie and Ulf Nilseng.

www.corentinjpm.com

×