http://www.dansit.no/events/flekk/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2021/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Tale Hendnes

AVLYST – Alt nå – Eivind Seljeseth (NO)

24. april 2020 - kl.19:00 60 min 200/100 Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival

Alt nå er en forestillingssimulator som guider deg gjennom din egen forestillingsevne og forandrer verden litt

Forestill deg at du lukker øynene. At verden forsvinner bak øyelokkene dine og blir mørk og stille et øyeblikk. Se for deg at du sitter i et rom. Et nokså stort rom, med god takhøyde og gulvplass. Forestill deg at du ikke er alene, men at flere, som deg, sitter på rad og rekke med øynene lukket og lytter. Om du åpner øynene igjen kan alt være forandret. Det som ligger foran deg, kan være ett av ditt livs største høydepunkt, eller bare en kveld som alle andre. Akkurat nå, er det ingen som vet.

Som fra en audioguide i et kunstmuseum, en turistguide i en by eller meditasjonstape på kontoret, presenteres hver publikummer med individuell tekst, lyd og musikk gjennom hodetelefoner, hengende fra taket. Prosjektet utforsker forhold mellom informasjon, projeksjon og manipulasjon i et system av lydlig, kroppslig og visuelt materiale.

Forestillingen er laget av koreograf og danser Eivind Seljeseth, i samarbeid med en gruppe scenekunstnere satt sammen for dette prosjektet.

Pris: Ordinær: 200,- / Moderasjon: 100,-
NB! Det anbefales å kjøpe billetter på forhånd. Ved kjøp i døren påløper et gebyr på 20 kr per billett

BILLETTER

Om Eivind Seljeseth

Eivind Seljeseth er utdannet fra Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for Dansekunst) og Kunsthøgskolen i Oslo. Som danser har han jobbet med mange ulike koreografer og kompanier. Av de han har jobbet mest med er det norsk-japanske kompaniet «Fieldworks», som har besøkt Trondheim ved flere anledninger. Hans egne arbeider preges ofte av en underfundig humor og lek med konseptuelle grep.

Medvirkende

Dansere: Ingrid Haakstad, Orfee Schuijt og Mathias Stoltenberg
Lyddesigner: Erik Hedin
Lysdesigner: Martin Myrvold
Koreograf: Eivind Seljeseth
Støttet av: Norsk Kulturråd, Scenekunst sør, Fond for utøvende kunstnere og Oslo kommune

ENGLISH

Alt nå is a performance simulator that guides you through your own imagination and changes the world a little bit

Imagine closing your eyes. That the world disappears behind your eyelids and gets dark and quiet for a moment. Imagine that you’re in a room. A fairly large room, with high ceilings and good floorspace. Imagine that you are not alone, but that several others, like you, are sitting in a row with their eyes closed, listening. If you open your eyes again, everything can be changed. What lies ahead of you could be one of the greatest highlights of your life, or just an evening like all the others. Right now, nobody knows.

Like an audio guide in an art museum, a tourist guide in a city or a meditation tape in the office, each audience member is presented with an individual text, sound and music through headphones hanging from the ceiling. The project explores relationship between information, projection and manipulation in a system of sound, physical and visual material.

The performance is created by choreographer and dancer Eivind Seljeseth, in collaboration with a group of artists put together for this project.

Prices: Ordinary: 200,- / Moderation: 100,-
NB! We recommend buying your ticket online in advance. A service fee of 20 NOK per ticket will be added if you buy your ticket at the door.

TICKETS

About Eivind Seljeseth
Eivind Seljeseth graduated from the School of Contemporary Dance (now the University College of Dance Art) and the Oslo Academy of the Arts. As a dancer he has worked with several choreographers and companies. Of those he has worked with most, is the Norwegian-Japanese company «Fieldworks» who has visited Trondheim on several occasions. His own work is often characterized by a subtle sense of humor and play with conceptual approaches.

Credits
Dancers: Ingrid Haakstad, Orfee Schuijt and Mathias Stoltenberg
Sound designer: Erik Hedin
Light designer: Martin Myrvold
Choreographer: Eivind Seljeseth
Supported by: Norsk Kulturråd, Scenekunst sør, Fond for utøvende kunstnere og Oslo kommune

 

×