http://www.dansit.no/events/flekk/http://www.dansit.no/utlysninger/utlysning-multiplie-dansefilm-2021/http://www.dansit.no/hjem/kontakt/
Hva skjer
Vi tilbyr
Nyheter/utlysninger
Foto: Elinor Ström

AVLYST – Fifty ways to leave a shape – Siri Jøntvedt (NO)

22. april 2020 - kl.21:00 50 min 200/100 Sted: Rosendal Teater Sted: Sal 2 Fullt program Forestillinger Multiplié dansefestival

PREMIERE!

Ooooohh
I’m on tonight, and my hips don’t lie and I’m starting to feel alright
The attention, the direction, I can feel it in my body*

Fifty ways to leave a shape er en personlig strategi for aldring og det å gi slipp, en reise til indre landskap og kroppens ulike lag og omgivelser. En poetisk nullstilling der nye muligheter avdekkes gjennom minner, repetisjoner, lister, drømmer, gjenstander og vaner. Om forbindelsene mellom det lille og det store, det indre og det ytre, der naturen, kroppen og det mekaniske blander seg med bevegelse, tekst og lyden av det som har vært og det som skal komme – fra mørke beats til store klangflater som brettes ut i rommet. En sanselig kartlegging av transformasjonen og konfrontasjonen i å legge noe bak seg og veien inn i noe nytt. Med mer enn tretti års erfaring som utøver og koreograf, trenger Siri Jøntvedt nå å lære seg femti måter å forlate på, for ikke å holde fast i.

Billetter

Om Siri Jøntvedt

Siri Jøntvedt er dansekunstner med base i Oslo og har siden 1990 arbeidet i det frie scenekunstfeltet som danser, koreograf og pedagog, både i Norge og internasjonalt. Sammen med Snelle Hall skaper hun forestillinger innenfor Siri&Snelle. Hun har danset på alt fra store scener til små klubber, ofte i samarbeid med musikere og er særlig interessert i det spontane øyeblikket, der det intuitive og det formale møtes og hvor alvor og humor blandes.

Medvirkende

Koreografi/dans: Siri Jøntvedt
Komponist/lyddesign: Gyrid Nordal Kaldestad
Lysdesign: Evelina Dembacke
Produsent: Annika Ostwald
Dramaturg: Øyvind B. Lyse
Spesiell takk til: Anna Westberg, c.off Stockholm for residens og Dansekunst i Grenland for residens.
Takk til: Anna Nordanstedt, Snelle Hall og Harald Fetveitd
Co-produksjon: Dans i Trøndelag og DansiT
Støttet av: Kulturrådet og FFUK
* Shakira

ENGLISH

PREMIERE!

Ooooohh
I’m on tonight, and my hips don’t lie and I’m starting to feel alright
The attention, the direction, I can feel it in my body

Fifty ways to leave a shape is a solo performance about aging and letting go. The work deals with the body and its layers, exploring the everchanging inner landscape. While giving attention to change itself, it displays the space between the known and the not yet known.

Noticing correspondence between big and small parts, it draws up a map in transformation. It is about scale. The sonic environment consists of different layers, from dark body beats to large timbres stretched out in space. Elements from nature, the body and its mechanics, is blended with texts by Jøntvedt, creating a soundscape of what is past and what is yet to come. With more than thirty years of experience as performer and dance maker, Siri Jøntvedt now needs to teach herself fifty ways to leave, in order to not hold onto.

About Siri Jøntvedt
Siri Jøntvedt is a dance artist based in Oslo. She has worked as a dancer, choreographer and educator since 1990, both in Norway and internationally. Together with Snelle Hall she creates performances within the constellation Siri&Snelle. She has danced at everything from big stages to small clubs, often in collaboration with musicians and particularly interested in the spontaneous moment, where the intuitive meets the formal and where seriousness and humour is mixed.

Credits
Choreography/dance: Siri Jøntvedt
Composer/sound design: Gyrid Nordal Kaldestad
Light design: Evelina Dembacke
Producer: Annika Ostwald
Dramaturge: Øyvind B. Lyse
Special thanks to: Anna Westberg, c.off Stockholm for residens og Dansekunst i Grenland for residens.
Thanks to: Anna Nordanstedt, Snelle Hall og Harald Fetveitd
Co-production: Dans i Trøndelag og DansiT
Supported by: Kulturrådet og FFUK
* Shakira

×